از ساعتی قبل، رگبار شدید باران به شکل متناوب و بارش تگرگ که به رعد و برق‌های متعدد همراه بود، طراوتی دیگر به هوای شیراز در نیمه راه بهار این شهر بخشید. به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، تعدد رعد و برق‌های بهاری و باران اردیبهشتی که از ساعات پایانی شامگاه چهارشنبه ۹ اردیبهشت […]

از ساعتی قبل، رگبار شدید باران به شکل متناوب و بارش تگرگ که به رعد و برق‌های متعدد همراه بود، طراوتی دیگر به هوای شیراز در نیمه راه بهار این شهر بخشید.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، تعدد رعد و برق‌های بهاری و باران اردیبهشتی که از ساعات پایانی شامگاه چهارشنبه ۹ اردیبهشت در شهر شیراز آغاز شد، تا ساعتی از نیمه شب گذشته، ادامه داشت.

طی یک دهه گذشته، وقوع چنین رعد و برق‌های مکرر و باران و تگرگ، در شهر شیراز کم سابقه یا حتی بی سابقه بوده است به طوریکه ظرف مدت کوتاهی، بارها آسمان این شهر، به واسطه وقوع رعد و برق روشن شد.

صدای رعد در این ساعات، مدام از دل آسمان شیراز به گوش می‌رسید و برق مداوم، کوه‌های شمالغرب و جنوب این شهر را روشن کرد.

انتهای پیام