حشمت الله فلاحت پیشه در اظهار کرد وگو با ایسنا در تصریح علل حضور ریاست جمهور در نشست سازمان ملل اظهار کرد: آمریکا سال کنونی ریاست دوره ای نشست سازمان ملل هست که مطمئنا سخنرانی آقای روحانی و دیدارهای پس از ان توان دارد این مبحث را برای همگان تبیین  کند که اصلا آمریکا مشروعیتی […]

حشمت الله فلاحت پیشه در اظهار کرد وگو با ایسنا در تصریح علل حضور ریاست جمهور در نشست سازمان ملل اظهار کرد: آمریکا سال کنونی ریاست دوره ای نشست سازمان ملل هست که مطمئنا سخنرانی آقای روحانی و دیدارهای پس از ان توان دارد این مبحث را برای همگان تبیین  کند که اصلا آمریکا مشروعیتی برای ریاست بر سازمان ملل ندارد. به عبارت دیگر آقای روحانی در سخنرانی خود باید ریاست ترامپ را زیر سؤال ببرد.

وی توضیح داد: ترامپ ریاست جمهور و سیاستمداری هست که پس از هیتلر کنوانسیون های بین المللی را زیر سؤال برده هست یا از آن بیرون آمده. بنابراین ریاست ترامپ در نشست سازمان ملل که پایه آن کنوانسیون ها هست، غیرقابل توجیه خواهد بود.

ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس افزود: روی حرف ریاست جمهور در سخنرانی اش باید رویکرد همکاری جویانه ایران، طرح بااقتدار برای مبارزه با داعش و انرژی اتمی با تاکید بر گزارش های آژانس باشد.

فلاحت پیشه در جمع بندی اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم که آقای روحانی باید در این نشست شرکت کند. اگر کشورها در زمینه سفارش مقام معظم رهبری در مبحث مهار آمریکا حرکت کنند، ترامپ به منزوی ترین ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل در طول تاریخ مبدل خواهد گردید.

انتهای پیام