محمد شهنوازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های تولیدی در حوزه شیلات شهرستان تفتان، ۴۰ هزار قطعه بچه ماهی گرمابی از گونه کپور علفخوار یا آمور در ۳۰ باب استخر پرورش ماهی این شهرستان رها سازی شد. وی با اشاره به اینکه ۱۱۰ نفر در امر پرورش […]

محمد شهنوازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های تولیدی در حوزه شیلات شهرستان تفتان، ۴۰ هزار قطعه بچه ماهی گرمابی از گونه کپور علفخوار یا آمور در ۳۰ باب استخر پرورش ماهی این شهرستان رها سازی شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۱۰ نفر در امر پرورش ماهی در شهرستان تفتان مشغول فعالیت هستند، پیش بینی کرد: در پایان فصل پرورش بیش از ۸۰ تن ماهی گرمابی از استخرهای این شهرستان برداشت شود.

سرپرست اداره شیلات تفتان افزود: همچنین در سال جاری تعداد ۱۰۰ هزار لارو ماهیان گرمابی در سد خاکی «کرغانشور» این شهرستان رهاسازی شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶۰ هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در بند خاکی «کرغانشور» رهاسازی شده بود، ادامه داد: هم اکنون کار برداشت ماهی پرواری از این منبع آبی توسط مردم محلی در حال انجام است که پیش بینی می‌شود بیش از ۱۸۰ تن ماهی گرمابی از این سد خاکی برداشت شود.

شهنوازی تصریح کرد: با توجه به پتانسیل شهرستان تفتان برنامه رهاسازی بچه ماهی سردآبی در استخرهای این شهرستان در نیمه دوم سال نیز در دستور کار قرار دارد.