«عبدالله ناصری»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در مورد حضور اصلاح‌طلبان در کنار مردم در زمان سیل به خبرنگار سیاسی برنا گفت: پدیده‌های سختی مثل سیل، پدیده‌هایی نیستند که بتوان با حضور در صحنه و حضور میدانی اقدام خاصی انجام داد بنابراین این اقدام بیشتر شبیه یک فعالیت پوپولیستی است. در مورد اصلاح‌طلبان نیز باید گفت چه […]

«عبدالله ناصری»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در مورد حضور اصلاح‌طلبان در کنار مردم در زمان سیل به خبرنگار سیاسی برنا گفت: پدیده‌های سختی مثل سیل، پدیده‌هایی نیستند که بتوان با حضور در صحنه و حضور میدانی اقدام خاصی انجام داد بنابراین این اقدام بیشتر شبیه یک فعالیت پوپولیستی است. در مورد اصلاح‌طلبان نیز باید گفت چه در زمان زلزله کرمانشاه و چه قبل از آن مواردی بود که هواداران اصلاح‌طلب یا سلبریتی‌ها حضور پیدا می‌کردند اما با برخورد سخت، برخی نهادها روبرو شدند. یعنی اصلاح‌طلبان به این جمع‌بندی رسیدند که در این نوع صحنه‌ها نیز نیروهای سخت رقیب، تاب و تحمل حضور اصلاح‌طلبان را ندارند این یک وجه قضیه است.

او افزود: وجه دیگر قضیه این است که این مقولات سخت و پرهزینه نیاز به یک مدیریت متمرکزی دارد. در حال حاضر همگان شاهد بودند ارگان‌ها و نهادهای مختلف حکومتی اعم از دولتی و فرادولتی در صحنه حضور پیدا کردند اما عملا یک اغتشاش روانی را ایجاد کردند که چه در عمل و اجرا و چه در فضای تبلیغاتی ساده و روشن بود.

او بیان کرد: بنابراین حضور اصلاح‌طلبان در میدان، اتفاق مهم و حتی خوشایندی نیست بلکه اصلاح‌طلبان در حد توان خود در فضای مجازی و برخی هم، کمک‌های خود را جمع آوری و به مجاری قانونی سپردند و در واقع کار خود را در سکوت انجام دادند. اما مهمترین صحنه‌ای که اصلاح‌طلبان در آن فعال بودند صحنه رسانه، اطلاع‌رسانی و نقد عملکرد مدیریت بحران و مدیریت سیل چه نسبت به  دولت و چه نسبت به کل حکومت بود.