بنا بر اعلام فرمانداری لنجان، پس از اتمام بررسی صلاحیت های کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه لنجان اسامی کاندیداهای این حوزه به این شرح اعلام می شود: ۱ – آقای یونس احمدی فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۲۴ ۲ – آقای محمدعلی باتوانی فرزند نصراله مشهور به دکتر باتوانی کد نامزد ۱۴۵ […]

بنا بر اعلام فرمانداری لنجان، پس از اتمام بررسی صلاحیت های کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه لنجان اسامی کاندیداهای این حوزه به این شرح اعلام می شود:

۱ – آقای یونس احمدی فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۲۴

۲ – آقای محمدعلی باتوانی فرزند نصراله مشهور به دکتر باتوانی کد نامزد ۱۴۵

۳ – آقای اکبر پولادی باغبادرانی فرزند حیدر مشهور به فولادی کد نامزد ۱۵۱

۴ – آقای محمد جمالی فرزند علی مشهور به یاسین کد نامزد ۱۵۴

۵ – آقای سیاوش حسنی فرزند راجعلی کد نامزد ۱۵۸

۶ – آقای سلمان ذبیحی ریزی فرزند اکبر کد نامزد ۱۶۹

۷ – آقای حسین رجائی ریزی فرزند محمد مهدی کد نامزد ۱۷۱

۸ – آقای برومند شهبازی فرزند علی ویس کد نامزد ۱۸۵

۹ – آقای سیدولی اله شهیدی ریزی فرزند سید احمد کد نامزد ۱۸۷

۱۰ – آقای علی صادقی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱

۱۱ – آقای حسن صالحی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۸۹

۱۲ – آقای مهدی طاهری سده فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۵

۱۳ – آقای سیدمسعود عبدالهی موسوی فرزند سیدغلامعباس مشهور به دکتر موسوی کد نامزد ۲۱۲

۱۴ – آقای سیدمحمدنبی فاطمی فرزند سیدعلی مراد کد نامزد ۲۱۷

۱۵ – آقای الیاس قربانی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۱۹

۱۶ – آقای عیار کریمی فرزند شاکرم کد نامزد ۲۴۶

۱۷ – آقای عبدالرسول کریمی ریزی فرزند علی مشهور به رسول کریمی-کریمی مداح -رسول شیخ صفر کد نامزد ۲۴۹

۱۸ – آقای بهمن محمدی زردخشوئی فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۵۴

۱۹ – خانم طیبه مظفری بوحمیدی فرزند سکران کد نامزد ۲۶۱

۲۰ – آقای میثم مهدیار فرزند نصراله مشهور به مشهور به طغیانی ریزی کد نامزد ۲۶۸

۲۱ – آقای روح اله نقدی پوربیرگانی فرزند موسی کد نامزد ۲۷۱

۲۲ – آقای رحیم هدایتی چرمهینی فرزند حبیب اله مشهور به سرهنگ هدایتی کد نامزد ۲۷۴

۲۳ – آقای محمد یزدانی کجوئی فرزند محمود کد نامزد ۲۷۵

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات مجلس از روز پنجشنبه، ۲۴ بهمن آغاز شده و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام