رخداد ۲۴: حسن رسولی عضو شورای شهر تهران با اشاره به آخرین وضع انتخاب شهردار جدید و نام های ایده ای از سوی شورا، توضیح هایی عرضه کرد و اظهار کرد: طبق فرآیند توافق شده هر کدام از اعضا حق داشتند که ۵ نفر را به عنوان گزینه ایده ای مطرح نمایند. او گفته هست […]

رخداد ۲۴: حسن رسولی عضو شورای شهر تهران با اشاره به آخرین وضع انتخاب شهردار جدید و نام های ایده ای از سوی شورا، توضیح هایی عرضه کرد و اظهار کرد: طبق فرآیند توافق شده هر کدام از اعضا حق داشتند که ۵ نفر را به عنوان گزینه ایده ای مطرح نمایند.

او گفته هست بعضی از همکاران با این توجیه که ۵ گزینه آخر ارزش دارند و دو نفر پایانی حیاتی می باشند، نسبت به درج بعضی از نام های اقدام کردند و گاها چنین برداشتی گردید که بعضی از آن‌ها به لحاظ جایگاهی، توان شهردار شدن را ندارند.

قرار نبود نام کسی را معروف کنیم

رسولی با بیان اینکه وجود بعضی از نام های در این فهرست تنها برای معروف شدن شخصیت‌ها نیست، تصریح نمود: همکاران ما هرکدام نسبت به یکدیگر از یک شأن و جایگاه و حق و اختیار بهره مند می باشند و بعید می‌دانم که عالما و عامدا اعضای شورای شهر با این داعیه نام اشخاص را مطرح نموده باشند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه از میان گزینه‌های طرح شده کسی در شرف بازنشست شدن نیست، افزود: ما حالا دستخوش مصوبه موخر مجلس (قانون منع بکارگیری بازنشستگان) هستیم، البته هنوز شورای شهر بر تفسیر خود از قانون تاکید دارد و به همین سبب قول و قرار گذاشتیم که در زمینه پشتیبانی از شهردار منتخبمان در هر مرحله‌ای که نمایندگان منتخب مجلس به عنوان قانونگذار به نتیجه‌ای برسند که اثر تصمیم آنها احتمال استمرار کار آقای افشانی فراهم شود، ما فرآیند انتخاب شهردار را متوقف خواهیم کرد، زیرا این جابجایی زودرس مدیریت شهری را به صرفه و صلاح مدیریت شهری و شهروندان نمی‌دانیم.

روحانی و آخوندی به یکدیگر پشت پا نمی‌زنند

رسولی با اشاره به حاشیه های رخ داده دردولت و اطلاعیه استعفای آخوندی، اظهار کرد: آقای آخوندی که پیشینه وزارت در دولت را داشتند، یکی از گزینه‌های طرح شده در کنار سایر گزینه‌ها می باشند.

حسن رسولی دنبال کرد: با توجه به اینکه نام مهندس محسن هاشمی به عنوان یکی از گزینه‌های طرح شده برای شهرداری در فهرست قرار دارد، آقای هاشمی مشابه گذشته موضعی در این ارتباط اتخاذ نکرده‌اند. هاشمی امروز مورد قبول همه اعضای شورا هست و باید به جلوتر برویم و فرآیند نقطه نظرات اعضای شورا چه خواهد گردید