یعقوب عزیززاده در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه مخصوص اقتصادی را به مجلس داده بود که در مجلس پس از کار کارشناسی و نظر نمایندگان این لایحه رای آورد. وی افزود: اگر شورای نگهبان در شرایط کنونی بر این لایحه ایراد گرفته هست باید […]

یعقوب عزیززاده در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه مخصوص اقتصادی را به مجلس داده بود که در مجلس پس از کار کارشناسی و نظر نمایندگان این لایحه رای آورد.

وی افزود: اگر شورای نگهبان در شرایط کنونی بر این لایحه ایراد گرفته هست باید این ایرادات را رفع و دو مرتبه به شورای نگهبان ارسال نماییم و یا اینکه با پافشاری و اصرار بر مصوبه مجلس این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت برود.

مسئول پیگیری منطقه آزاد اردبیل با بیان اینکه با ملحق شدن بیله سوار و پارس آباد به منطقه آزاد ارس مخالفت جدی داریم، اظهار کرد: این ملحق شدن بی مفهوم به نظر می آید چون که محدوده منطقه آزاد همان ۲۰۰ هکتاری اس که محصور شده و ملحق شدن دردی از ما را دارو نخواهد کرد.

وی دنبال کرد: هم دولت و هم مجلس باید محکم روی تصویب این ۸ منطقه آزاد اصرار کنند و اگر فعالیت منطقه های آزاد در تضاد قانونی بنیادی هست؛ لزوم دارد تا ۸ منطقه آزاد فعال کنونی نیز به شکلی بسته گردد.

مسئول پیگیری منطقه آزاد اردبیل با اشاره به اینکه قانون هر چند عطف به ماسبق نمی توان، تصریح نمود: اما باید مسئولین مدعی جواب دهند که به چه سبب قانون بنیادی به شکلی تغییر یافته که امروز ایجاد منطقه های آزاد جدید راه توسعه کشور را می بندد.

وی افزود: بنده اعتقاد دارم در این شرایط سخت اقتصادی برای دور زدن تحریم ها تنها راهکار ایجاد منطقه های آزاد و توسعه آنهاست که به سادگی توان داریم از این بستر در برون رفت کشور از مشکلات استفاده نماییم.

انتهای پیام