هادی ابوی ـ در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان توسط مجلس، اظهار کرد: قانون منع بکارگیری بازنشستگان که جدیدا مجلس اصلاحاتی در آن صورت داده قانون بسیار خوبی هست که اگر به معنای حقیقی اجرایی گردد راه را برای اشتغال جوانان و استفاده از ایده ها و […]

هادی ابوی ـ در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان توسط مجلس، اظهار کرد: قانون منع بکارگیری بازنشستگان که جدیدا مجلس اصلاحاتی در آن صورت داده قانون بسیار خوبی هست که اگر به معنای حقیقی اجرایی گردد راه را برای اشتغال جوانان و استفاده از ایده ها و توانمندیهای جوانان جویای کار می گشاید.

وی دنبال کرد: این قانون مشمول کسانی هست که در دستگاه های دولتی مشغول کارند و از بودجه دولت استفاده می کنند؛ اصلاح قانون هم تنگنا های بیشتری وضعیت کرده و استثناها را کاهش داده هست حتی افرادی که در دستگاه های خصولتی مشغول به کار شده اند، مشمول می داند.

به باور دبیرکل محور عالی انجمن های صنفی کارگران در حالتی که همه از این قانون تمکین کنند فضای اشتغال و اکتساب و کار کشور متحول شده و دیگر ترک میهن فرهیختگان را شاهد نخواهیم بود.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اصلاح و تنگنا های تازه ای را در این قانون اعمال کردند. به باعث این قانون به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز هست. از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده ها در دستگاه های دولتی و کلیه دستگاه هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند،   بجز مقام های مصرح در قانون ذکر شده ممنوع هست.

انتهای پیام