خبرگزاری مهر: به نقل از رویترز، در شرایطی که تعطیلی دولت فدرال آمریکا به سبب پافشاری ریاست جمهور این کشور بر سر تصویب بودجه ۵.۷ ۷ میلیارد دلاری ساخت دیوار مرزی وارد بیستمین روز خود می شود، صدها تن از کارمندان دولتی این کشور که به سبب این تعطیلی به مرخصی اجباری فرستاده شده اند، […]

خبرگزاری مهر: به نقل از رویترز، در شرایطی که تعطیلی دولت فدرال آمریکا به سبب پافشاری ریاست جمهور این کشور بر سر تصویب بودجه ۵.۷ ۷ میلیارد دلاری ساخت دیوار مرزی وارد بیستمین روز خود می شود، صدها تن از کارمندان دولتی این کشور که به سبب این تعطیلی به مرخصی اجباری فرستاده شده اند، روز پنج شنبه در یک راهپیمایی اعتراضی به سمت کاخ سفید با سردادن شعارهایی مثل «ما می خواهیم کار کنیم» خواستار دوباره فعال شدن دولت گردیدند.

تظاهرکنندگان در حالی که در بیرون از دفتر مرکزی « فدراسیون کارگران آمریکا – کنگره سازمانهای صنعتی» و در هوای سرد گردهم آمده بودند، با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آنان نوشته شده بود: «ترامپ به تعطیلی انتهاء بده»، «دولت را دو مرتبه باز کنید» و «اجازه بده من سرکارم بازگردم»، شعارهایی مثل «تعطیلی باید متوقف شود» سر دادند.

به بعضی از این ۸۰۰ هزار کارمند دولت فدرال فرمان داده شده است تا در زمان تعطیلی دولت فدرال، در خانه بمانند یا بدون دستمزد کار کنند.

من یک صدای گویا می خواهم»، خواستار دوباره فعال شدن دولت گردیدند.

لازم به ذکر است که تعطیلی بیست روزه یک چهارم دولت فدرال آمریکا دومین تعطیلی بزرگ از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی است.