وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه دادن اختیارات زیادتر به بانک مرکزی موجب بروز رخدادهای خوبی در بازار دلار شده هست، اظهار کرد: دادن اختیارات زیادتر به بانک مرکزی موجب شده هست تا این نهاد بتواند به طور موثرتری با تخلفاتی که تا قبل از […]

وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه دادن اختیارات زیادتر به بانک مرکزی موجب بروز رخدادهای خوبی در بازار دلار شده هست، اظهار کرد: دادن اختیارات زیادتر به بانک مرکزی موجب شده هست تا این نهاد بتواند به طور موثرتری با تخلفاتی که تا قبل از این پتروشیمی ها در دور زدن سیستم نیما مرتکب می گردیدند مبارزه کند.

وی با بیان اینکه مداخله زیادتر بانک مرکزی در بازار منتج به تعدیل نرخ ارز گردید، اظهارکرد: علاوه بر این ها بانک مرکزی ارز مختصری را هم به بازار آزاد تزریق کرد که همین موجب گردید تا ارائه دلار در بازار زیادتر گردد.

شقاقی علاوه بر این با اشاره به قانون جدید مبنی بر تامین خوراک پتروشیمی ها از سیستم نیما در این باره اظهارکرد: تا قبل از این پتروشیمی ها خوراک خود را با دلار ۳۸۰۰ تومانی دریافت می کردند، در حالی که اکنون باید دلار خود را از سیستم نیما و با نرخ روز بگیرند. این مساله موجب می گردد تا پتروشیمی ها برای خرید ارزان خوراک خود هم که شده دلارهایشان را به سیستم نیما واریز کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه یک سوم صادرات غیر نفتی ذی ربط به پتروشیمی ها هست، دنبال کرد: از حدود ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی حدود ۱۵ میلیارد دلار آن ذی ربط به پتروشیمی ها هست. از این حیث روانه شدن ارز پتروشیمی ها به سیستم نیما توان دارد در کاهش نرخ دلار بسیار موثر باشد.

شقاقی علاوه بر این به تخلفاتی که پتروشیمی ها تا قبل از این در وارد کردن ارزهایشان به سیستم نیما مرتکب می گردیدند، اشاره نمود و اظهار کرد: در شش ماه موخر از حدود ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تنها حدود ۵ میلیارد دلار آن وارد سیستم نیما شده بود و مابقی آن یا وارد نمی گردید یا اگر به داخل کشور می آمد از طریق بازار آزاد و با اختلاف نرخ حدود ۱۰ هزار تومان بیشتر از نرخ سیستم نیما به فروش می رسید.

انتهای پیام