به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا ، «علی هادیان» در یادداشتی با عنوان «دیپلماسی ظریف و احتیاج به اجماع ملی » درج کرد: «تاریخ ایران از دوره میرزاعبدالوهاب تا به امروز، شاهد فراز و نشیب های زیادی در عرصه سیاست بیگانه بوده هست. از همان روزی که رییس شاعر و خطاط دیوان رسائل دومین […]

  به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا ، «علی هادیان» در یادداشتی با عنوان «دیپلماسی ظریف و احتیاج به اجماع ملی » درج کرد: «تاریخ ایران از دوره میرزاعبدالوهاب تا به امروز، شاهد فراز و نشیب های زیادی در عرصه سیاست بیگانه بوده هست. از همان روزی که رییس شاعر و خطاط دیوان رسائل دومین پادشاه قاجار، فرمان یافت تا حکم نخستین سکاندار سیاست بیگانه را به اسم خود تحریر کند، تا به امروز که ردای وزارت خارجه بر قامت مجمد جواد ظریف دوخته شده، بیشتر از یکصد و یک وزیر خارجه آمده اند و رفته اند و در همه این سال ها سیاست بیگانه یکی از با اهمیت ترین ارکان حاکمیت بوده هست، بویژه در تاریخ چهل ساله اخیر، این نهاد و وزیر آن به عنوان سمبل اتحاد ملی و صیانت از منفعت های ملی معروف و به طور مستمر از پشتوانه و پشتیبانی حاکمیتی بهره مند بوده هست.

در قانون بنیادی جمهوری اسلامی ایران، از وزارت امور خارجه به عنوان نهاد حاکمیتی ذکر شده که کارهای آن به عنوان تصمیم نظام در عرصه سیاست بیگانه محسوب می گردد. در عین حال که سؤال و استیضاح یک حق به رسمیت معروف برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به حساب می آید، ولی نکته زیادتر به محتوای این اقدام و نه شکل آن بازمی گردد. در ایران بعد از انقلاب بیشتر از ۹ وزیر و چهار سرپرست سکان وزارت امور خارجه را به عهده گرفته اند. اگر سال های اولیه انقلاب را به سبب سیر شتابناک اجتماعی و افول و نزول جریانات سیاسی فاکتور دریافت کنیم، تقریبا از سال ۱۳۶۰ تا به امروز که دوره پوست اندازی، ثبات و نضج کامل حاکمیت و سیاست بیگانه هست، ۵ وزیر سرکار آمده اند که در کارنامه هیچکدام از آنان استیضاح دیده نمی توان. هر چند سیاست بیگانه علی رغم طراز حاکمیتی و قواره ملی، گاه گداری از مداخله جریانات سیاسی داخلی مصون نمانده و حتی به ندرت گرد و خاک نزاع و چالش های سیاسی داخلی بر دامن سیاست بیگانه نیز نشسته هست، اما این دعواها در سایه اتحاد ملی و پشتیبانی حاکمیتی به سرعت رنگ باخته و مجالی برای بروز و ظهور نداشته هست. با آغاز دوره ثبات حاکمیتی و سیاست بیگانه، دولت های مختلفی بر سرکار آمده اند که علیرغم تفاوت های چشمگیر در زیادی از رویکردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه آنان در عرصه سیاست بیگانه از یک اتحاد رویه و هماهنگ با مبانی جمهوری اسلامی اسلامی پیروی کرده اند. وزاری خارجه نیز از بین رجال سیاسی و مذهبی مورد قبول عموم انتخاب و با تایید و پشتیبانی رییس جمهور به مجلس معرفی شده هست. نیم نگاهی به رأیها ثبت شده در رای اعتماد به کابینه دولت های متفاوت نیز مهر تاییدی بر این ادعاست که وزرای خارجه طبق معمول از وزاری ممتاز و گزیده مجلس شورای اسلامی بوده اند.

در رأی های ثبت شده برای وزاری خارجه به غیر از علی اکبر صالحی که به سبب تنش های ناشی از برکناری پرحاشیه و سؤال برانگیز منوچهر متکی در یک ماموریت دیپلماتیک، رأی های کمتری را به دست آورد، همه وزا با اکثریت رأی های نمایندگان مجلس، سکان دستگاه دیپلماسی را به عهده گرفته اند و در این میان رده نهایت خرازی و محمد جواد ظریف از همه بالاتر هست. محمد جواد ظریف در مراسمی که اکثریت آن با اصولگرایان منتقد دولت بود و بعضی از وزاری انتخابی رییس جمهور از ورود به کابینه باز ماندند، با اخذ رأی های ۲۲۷، بالاترین رای را در قیاس با سایر وزرای کابینه به دست آورد. رأی های ظریف با تغییر ترکیب مجلس در دولت بعدی نیز تقویت گردید. زیادی از تحلیگران منسوب به جریان اصولگرای منتقد دولت و حتی رسانه های منتقد ظریف که از بام تا شام، هیچ فرصتی را برای هجمه به دستگاه دیپلماسی و متهم نمودن این نهاد حاکمیتی به انفعال از دست نمی دهند، با استناد به همین رأی های اخد شده، کوشش ۲۴ نماینده جبهه پایداری را برای استیضاح ظریف، تلاشی عبث تلقی کرده و هزینه های آن را برای جریان سیاسی مخالف دولت بیشتر از فایده های آن تخمین می کنند.

در برابر خیل نمایندگان و چهره های اقتصادی و سیاسی کشور نیز با پشتیبانی از سخنان ظریف در مورد پولشویی، این سخنان را سخنانی صادقانه و عارضه شناسانه در صیانت از منفعت های و هویت ملی شرح و استیضاح او را در شرایط خطیر و حساس کنونی به معنای استیضاح کلیت نظام و علاوه بر این خودزنی تعبیر می کنند. به زعم زیادی از دلسوزان کشور اعم از مراجع تقلید، نمایندگان و فعالین اقتصادی و سیاسی، استیضاح وزیر امور خارجه، در حالیکه که حدس همه فعالین سیاسی کشور از بی نتیجه بودن آن برای استیضاح کنندگان حکایت دارد،  به عنوان یک بدعت در کارنامه مجلس ثبت خواهد گردید، چون که تا قبل از ظریف هیچ وزیر خارجه ای امری مسبوق به پیشینه نیست.    تنها مورد تهدید به استیضاح ذی ربط به علی اکبر صالحی هست، در نتیجه اگر استیضاح ظریف به فاز اجرا گذاشته گردد، نخستین بدعت تاریخ سیاست بیگانه کشور، در تجربه پارلمانی ایران ثبت خواهد گردید.»

انتهای پیام