به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق بر لزوم تحقق درخواست ها و آمال ملت عراق در راستای خدمت رسانی و تأمین مجال های شغلی و بازسازی شهرها و توسعه پایدار تصریح کرد و اظهار کرد که تحقق این درخواست ها با تصویب قوانین با اهمیت به […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق بر لزوم تحقق درخواست ها و آمال ملت عراق در راستای خدمت رسانی و تأمین مجال های شغلی و بازسازی شهرها و توسعه پایدار تصریح کرد و اظهار کرد که تحقق این درخواست ها با تصویب قوانین با اهمیت به ویژه قوانینی که ساختار دولت عراق را تعیین می کنند، امکان پذیر هست.

رهبر جریان حکمت ملی در این دیدار تصریح کرد که ریاست جمهوری باید مربوط به همه شهروندان عراق باشد و نقشی پدرانه برای حل مشکلات و اختلافات میان نیروهای سیاسی را بر عهده بگیرد و در راستای برطرف اختلافات با نیروهای کُرد و یکپارچه سازی موضع ملی کردها کوشش کند.

حکیم علاوه بر این بر اهمیت پشتیبانی از قانون بنیادی و یکپارچگی کشور و در نظر داشتن منفعت های عمومی و اولویت دادن به آن در مقابل منفعت های شخصی تصریح کرد و اضافه کرد: تجربه های گذشته نمایش داد که هیچ طیفی در عراق از طیف های دیگر بی احتیاج نیست.

رهبر جریان حکمت ملی علاوه بر این بر جایگاه عراق در میان کشورهای جهان و لزوم بی طرف بودن عراق در نزاع های منطقه ای و بین المللی تصریح کرد و اظهار کرد که عراق باید به پلی رابطه ای میان اطراف درگیر و دشمن (منطقه) بر پایه منفعت های مشترک تبدیل گردد.

سیدعمار حکیم علاوه بر این با فؤاد معصوم، ریاست جمهور سابق عراق دیدار نمود.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، وی در این دیدار نقش وی در فاز سابق را با اهمیت شرح کرد و ضمن تقدیر و تشکر از او اظهار کرد که این فاز «مرحله ای سرشار از سختی ها و تهدیدهای بزرگ بود».

در این دیدار که چهارشنبه شب در بغداد انجام شد، حکیم تصریح کرد که در دوره مقابله با تروریسم و بازپس گیری خاک عراق از اشغال تروریست ها و تقویت هم بستگی اجتماعی در کشور، نقش فؤاد معصوم در عبور از این فاز بسیار با اهمیت و چشمگیر بوده هست .

رهبر جریان ملی حکمت تلاش های فؤاد معصوم برای نزدیک کردن دیدگاه ها و پشتیبانی از قوانین ضروری ارجاعشان به مجلس یا تأیید آنان را تلاشی ویژه شرح کرد.

در این دیدار دو طرف جدیدترین تغییرات سیاسی و روند قانونی انتخاب رؤسای سه قوه عراق در چارچوب زمانی تعیین شده را ارزیابی کردند.

انتهای پیام