نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همان گونه که در دوران دفاع مقدس برنده و سرافراز بیرون رسیدیم الان هم با کوشش مسئولین و کوشش مستمر و جهادی از این شرایط گذر خواهیم کرد. گودرزی تصریح نمود: گاهی وقت ها دچار خودتحریمی هستیم و آنچه که به ما عارضه می […]

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همان گونه که در دوران دفاع مقدس برنده و سرافراز بیرون رسیدیم الان هم با کوشش مسئولین و کوشش مستمر و جهادی از این شرایط گذر خواهیم کرد.

گودرزی تصریح نمود: گاهی وقت ها دچار خودتحریمی هستیم و آنچه که به ما عارضه می زند، زیادتر خودتحریمی هست نه تحریم های بیگانه.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس گفته بود: فرآیند خدمت ک رسانی به مردم فرآیند صادر کردن مجوزها و… باید در پایین ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

انتهای پیام