به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، یوسف دولتی با بیان اینکه در استان تهران حدود ۲۰۰ مرکز درمانی و اقامتی دارای مجوز رسمی در حوزه ترک اعتیاد فعالیت می کنند، اضافه کرد: سازمان بهزیستی  متولی صادر کردن مجوز جایگاه ها درمانی اعتیاد هست و با تأکید به مورد ها و شرایط متفاوت پروسه صادر […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، یوسف دولتی با بیان اینکه در استان تهران حدود ۲۰۰ مرکز درمانی و اقامتی دارای مجوز رسمی در حوزه ترک اعتیاد فعالیت می کنند، اضافه کرد: سازمان بهزیستی  متولی صادر کردن مجوز جایگاه ها درمانی اعتیاد هست و با تأکید به مورد ها و شرایط متفاوت پروسه صادر کردن مجوز جایگاه ها معالجه و ترک اعتیاد را پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه زمانی یک مرکز درمانی اعتیاد کار خود را به خوبی پیش می برد که تلفیقی از علم و تجربه را بهمراه داشته باشد، اظهار کرد: فعالیت تشکل جایگاه ها بهبودی و اقامتی استان، در زیرمجموعه آنان تشکل های بهبودی و اقامتی اعتیاد شهرستان دو بال اجرایی قوی برای سازمان بهزیستی می باشند.

دولتی که دریک برنامه رادیویی گفت وگو می کرد، با اشاره به فعالیت جایگاه ها غیر قانونی اعتیاد در تهران، اظهار کرد: تعداد جایگاه ها درمانی اعتیاد دارای مجوز رسمی، یک سوم جایگاه ها غیر رسمی و بدون مجوز هست.

وی با بیان این که صادر کردن مجوز مرکز درمانی اعتیاد در سازمان بهزیستی پروسه و مراحل دشواری ندارد، تصریح نمود: اگر یک فرد شرایط احراز سازمان بهزیستی را داشته باشد به سادگی توان دارد مجوز رسمی خود را ظرف زمان یک ماهه از آن سازمان دریافت کند.

مدیرعامل انجمن جایگاه ها بهبودی اقامتی استان تهران در ادامه اظهار کرد: جایگاه ها دارای مجوزی که نتوانند با پرتکل های جدید سازمان بهزیستی کار خود را تنظیم کنند، باید مرکز خود را تعطیل کنند. جایگاه ها غیر قانونی ترک اعتیاد توسط اشخاص قانون گریز اداره می گردند. یک مرکز غیر قانونی ترک اعتیاد توان دارد بدون توجه به قوانین موجود تعداد بسیار بیشتری از معتادان را در مرکز خود تحت معالجه قرار دهد.

دولتی با بیان اینکه مرکز غیر قانونی ترک اعتیاد توان دارد هزینه های بسیار بیشتری را نسبت به یک مرکز مجاز از فرد تحت معالجه اخذ کند، اظهار کرد: تعطیلی هر چه زیادتر جایگاه ها غیر قانونی درمانی اعتیاد با همکاری مردم امکان پذیر هست، چون که سازمان بهزیستی بدون وجود شکایت اذن ورود به جایگاه ها درمانی غیر قانونی را ندارد.

انتهای پیام