خبرگزاری فارس: عباس عبدی در یادداشتی از محمد جواد ظریف به دلیل ادعای وی در مورد وجود پولشویی در ایران انتقاد و اهتمام کرد، وزرای خارجه نباید در امور سیاست داخلی وارد گردند زیرا با مسائل داخلی آشنایی مورد انتظار را ندارند و مرتکب اشتباه می گردند. متن یادداشت عباس عبدی به توصیف زیراست: بنظرم […]

خبرگزاری فارس: عباس عبدی در یادداشتی از محمد جواد ظریف به دلیل ادعای وی در مورد وجود پولشویی در ایران انتقاد و اهتمام کرد، وزرای خارجه نباید در امور سیاست داخلی وارد گردند زیرا با مسائل داخلی آشنایی مورد انتظار را ندارند و مرتکب اشتباه می گردند.

متن یادداشت عباس عبدی به توصیف زیراست:

بنظرم اقای ظریف در بیان مسئله پولشویی مرتکب دو اشتباه گردید. اول این که به عنوان وزیر خارجه وارد سیاست داخلی گردید. قبل از این مفصل‌تر نوشته‌ام که به چه سبب وزرای خارجه نباید در امور سیاست داخلی وارد گردند.

بعلاوه آنها با مسائل داخلی هم آشنایی مورد انتظار را ندارند و مرتکب اشتباه می گردند.

دومین خطای وی این بود که وارد سوژه ای گردید که توان ندارد آن را تا انتهاء دنبال کند زیرا منطقی نیست که وزیر خارجه این نکات را بشکافد. طرف مقابل هم متوجه ماجرا شده بنابراین فشار می اورد که بیان کن والا استیضاح می شوی؟