به گزارش  خبر نما, اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، سیاوش ارجمندزاده در ارتباط با پهلوگیری دومین کشتی ۲۰ هزار تنی خاک فسفات اظهار داشت: این کشتی حامل ۲۰ هزار تن خاک فسفات است که پس از تخلیه به انبارهای منطقه ویژه بوشهر انتقال می‌یابد. وی بیان کرد: نخستین کشتی حامل محموله خاک فسفات […]

به گزارش  خبر نما, اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، سیاوش ارجمندزاده در ارتباط با پهلوگیری دومین کشتی ۲۰ هزار تنی خاک فسفات اظهار داشت: این کشتی حامل ۲۰ هزار تن خاک فسفات است که پس از تخلیه به انبارهای منطقه ویژه بوشهر انتقال می‌یابد.
وی بیان کرد: نخستین کشتی حامل محموله خاک فسفات ۷ تیرماه در بندر بوشهر تخلیه و به انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر انتقال یافت.
ارجمندزاده ادامه داد: نخستین کشتی حامل خاک فسفات به وزن ۲۰ هزار تن بود.
وی گفت: اکنون در مجموع ۴۰ هزار تن خاک فسفات با ۲ کشتی وارد بندر بوشهر شده که کشتی‌های بعدی نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی در اسکله مجتمع بندری نگین بوشهر پهلو می‌‌گیرند.
ارجمندزاده اظهار کرد: بندر بوشهر با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب آماده انجام هرگونه خدمات به شناورها و صاحبان کالا است.
استان بوشهر دارای ۱۲ بندر تجاری است که ظرفیت  تخلیه و بارگیری کالا در بندر بوشهر با تکمیل اسکله‌های مجتمع بندری نگین به ۱۵ میلیون تن در سال افزایش می‌یابد.