به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، خیری النور علی، دبیر ارتباطات در اتحادیه سراسری انجمن های کارگری به خبرگزاری سودان گفت، دفتر امور خدمات به احتمال زیاد ظرف دو روز آینده افزایش حقوق ها را اجرایی کند. وزارت دارایی کارهای فنی برای اجرای افزایش حقوق را انجام داده هست. این در حالی هست که […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، خیری النور علی، دبیر ارتباطات در اتحادیه سراسری انجمن های کارگری به خبرگزاری سودان گفت، دفتر امور خدمات به احتمال زیاد ظرف دو روز آینده افزایش حقوق ها را اجرایی کند. وزارت دارایی کارهای فنی برای اجرای افزایش حقوق را انجام داده هست.

این در حالی هست که نیروهای امنیتی به سمت تظاهرکنندگانی که در حال حرکت به سمت کاخ رئیس جمهوری بودند گاز اشک آور شلیک نمودند.

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی در مرکز خارطوم مستقر گردیدند. تظاهرکنندگان بر طبق برنامه قبلی خود به سمت کاخ رئیس جمهوری حرکت کردند. تظاهرات سودان از ۱۹ دسامبر به دنبال افزایش نرخ نان شروع گردید.

علاوه بر خارطوم در ۱۱ منطقه دیگر نیز تظاهرات برگزار شده هست.