وی دنبال کرد: وضعیت فعلی که نرخ خودرو در کارخانه پایین تر از قیمتهای حقیقی هست، شرایط را برای حضور دلالان و سفته بازان فراهم کرده هست؛ به شکلی که همه در پی این می باشند که خودرو را به نرخ رسمی از خودروساز دریافت و در بازار آزاد به فروش برسانند. عضو هیات علمی دانشگاه […]

وی دنبال کرد: وضعیت فعلی که نرخ خودرو در کارخانه پایین تر از قیمتهای حقیقی هست، شرایط را برای حضور دلالان و سفته بازان فراهم کرده هست؛ به شکلی که همه در پی این می باشند که خودرو را به نرخ رسمی از خودروساز دریافت و در بازار آزاد به فروش برسانند.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اضافه کرد: چنین وضعیتی از یک سو به آسیب استفاده کنندگان حقیقی هست که به سبب حمله درخواست ها توان ندارند خودروی مورد احتیاج خود را به نرخ رسمی تهیه کنند و از آن سو نیز به آسیب خودروساز هست که موجب می گردد سود تولید به جیب دلالان و سفته بازان برود.

وی با بیان اینکه آزادسازی نرخ خودرو هم به سود استفاده کننده و هم خودروساز می باشد، افزود: در صورت نابود شدن اختلاف بین نرخ رسمی و آزاد خودرو، تقاضاهای سفته بازانه از این بازار خارج شده و با کاهش شدید تقاضای خرید از خودروسازان رو به رو خواهیم گردید.

آزادی تصریح نمود: در آن صورت استفاده کنندگان حقیقی توان دارند خودروی مورد احتیاج خود را به سادگی و با نرخ هایی به مراتب پایین تر از نرخ های فعلی بازار آزاد، از شرکتهای خودروسازی تامین کنند؛ ضمن آنکه از خارج شدن نقدینگی و جابه جایی سود تولید از شرکتهای خودروساز و قطعه ساز به جیب دلالان و سفته بازان جلوگیری شده و به سود اقتصاد ملی می باشد.

انتهای پیام