علیرضا آذربایجانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در ارتباط با مسأله رعایت حقوق شهروندی از سوی شهروندان، اظهار کرد: مقوله حقوق شهروندی در معنا کلی و حقوقی که اشخاص جامعه نسبت به یکدیگر، نسبت به مسئولان دولتی و دولت نسبت به مردم و امثالهم دارند، ارتباطی دوجانبه هست. در مبحث حقوق شهروندی، همیشه حق […]

علیرضا آذربایجانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در ارتباط با مسأله رعایت حقوق شهروندی از سوی شهروندان، اظهار کرد: مقوله حقوق شهروندی در معنا کلی و حقوقی که اشخاص جامعه نسبت به یکدیگر، نسبت به مسئولان دولتی و دولت نسبت به مردم و امثالهم دارند، ارتباطی دوجانبه هست. در مبحث حقوق شهروندی، همیشه حق در پی خود تکلیف را هم دارد و ضمن این که شهروند از امتیازی بهره منده می گردد به همان نسبت هم تکالیفی بر عهده اش قرار می گیرد که این دو لازم و ملزوم یکدیگر می باشند.

وی اضافه کرد: به عبارت دیگر وقتی من به تکالیف خودم عمل می کنم، به همان نسبت حقوق شما را هم به عنوان طرف مقابل خودم رعایت نموده ام؛ در نتیجه وقتی بحث حقوق شهروندی و تکالیف مربوط با آن مطرح می گردد دو نکته باید در کنار هم قرار گیرد. نخستین نکته آشنا شدن مردم به این حقوق و تکالیف هست.

وی تصریح نمود: بخش دوم که که در مقوله حقوق شهروندی بسیار با اهمیت هست و قوه قضاییه و قوه مجریه توأماً باید این نقش را ایفا کنند بحث تضمین اجرای برخورد با کسانی هست که ناقض حقوق شهروندی می باشند. ما در حالتی توان داریم برای تمام حقوق مان ارزش قائل باشیم که ضمن این که وضعیت و ایجاد آن حقوق، به همان نسبت هم به تضمین های اجرایی آن توجه دارا باشیم.

این وکیل دادگستری یادآور گردید: حقیقت قضیه این هست که قسمتی از مسائل مربوط به حقوق شهروندی از نظر تئوری و مبانی اولیه بسیار با ارزش هست، اما از جهت تضمین اجرا و برخورد با ناقضین آنان خیلی ناتوانی دارد. وقتی در طول دوره میان مدت و درازمدت، افرادی که اصولاً علاقه ای به رعایت حقوق شهروندی ندارند، بفهمند که این تضمین اجرا ضعیف هست اتوماتیک وار یاد می گیرند که این نقض حقوق شهروندی را تسری داده و زیادتر کنند.

وی تاکید کرد: مطلب با اهمیت دیگر این هست که دولت همچنین که حقوق شهروندی را وضعیت می کند زمینه های برخورد با ناقضان آن را هم باید تقویت نماید.

وی در ارتباط با نقش سایر نهادها در فرهنگ سازی حقوق شهروندی در جامعه، اظهار کرد: اصولاً این ها مواردی نیست که مربوط به یک بخش، گروه یا واحد خاص باشد لکن این مبحث نیازمند تجمیع سه قوه هست و نقش بخش های مختلفی مثل صداوسیما بسیار با اهمیت هست.

آذربایجانی افزود: سازمان هایی که وظیفه تبلیغات و زمینه فرهنگ سازی را در کشور بر عهده دارند، من جمله وزارت آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی در این راستا داشته و توان دارند در برنامه های درسی خود بخش هایی را برای آشنا شدن محصلین با حقوق شهروندی اختصاص دهند.

وی در انتهاء اظهار کرد: مجموعه عواملی که ذکر گردید اگر دست به دست هم بدهند توان داریم شاهد بهره مندی از حقوق شهروندی به معنای حقیقی آن باشیم.

انتهای پیام