نهایت الدین سجادی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در جواب به این سوال که اولویت های فعلی برای حل مشکلات اقتصادی و گذر از تحریم ها چیست؟ اظهار کرد: اولویت هایی که دولت باید به آن توجه مخصوصی داشته باشد زیادتر جنبه اقتصادی دارد؛ چر که با توجه به تحریم ها و اجرا نشدن […]

نهایت الدین سجادی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در جواب به این سوال که اولویت های فعلی برای حل مشکلات اقتصادی و گذر از تحریم ها چیست؟ اظهار کرد: اولویت هایی که دولت باید به آن توجه مخصوصی داشته باشد زیادتر جنبه اقتصادی دارد؛ چر که با توجه به تحریم ها و اجرا نشدن بعضی سیاست های اقتصادی و تغییر تیم اقتصادی دولت، من جمله در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می طلبد که دولت توجه مخصوص به مسئله های اقتصادی داشته باشد.

وی دنبال کرد: مسئله های اقتصادی ابعاد گوناگوی دارد. دولت باید به این سمت برود که تولیدات داخلی کمک به بالابردن قیمت صادرات داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت باید اشخاص ضعیف در جامعه را تحت پشتیبانی خود قرار دهد و علاوه بر این بکوشد افرادی که مسئله های اقتصادی آنان را بیشتر از سایرین تحت تاثیر قرار می دهد، مورد پشتیبانی خود قرار دهد. علاوه بر این دولت باید نظارت و کنترل بیشتری برای محافظت قدرت پول ملی داشته باشد.

دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان با بیان این که «سازمان های تعزیراتی و نهادهای نظارتی باید بتوانند بدرستی بر وضع کاهش اعتبار پول ملی و بالارفتن قیمت ارز کنترل داشته باشند»، اظهار کرد: یکی از روش های مدیریتی در هر سطحی این هست که بر راهبردها و سیاست های اقتصادی کنترل داشته باشد. علاوه بر این توجه به اقشار کم درآمد که قدرت افزایش درآمد خود را ندارند من جمله کارمندان سوژه ای هست که باید مورد توجه دولت قرار گیرد؛ چراکه آنان از این تحولات اقتصادی لطمه خواهند دید و با مشکلات عدیده رو به رو می گردند.

وی با بیان این که «دولت باید تا آن جا که توان دارد حقوق کارمندان را متناسب با قیمت تورم افزایش دهد»، اظهار کرد: سیاست های اقتصادی باید تدوین گردد و برای تقویت اقتصاد با الهام از نظریه اقتصاد مقاومتی و درون زایی به سمت پیشرفت اقتصادی و تقویت پول ملی حرکت کنیم.

انتهای پیام