جلال میرزایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به اخطار مقام معظم رهبری به مسئولین در مورد دسیسه های دشمن در سال ۱۳۹۸ گفته بود: بعضی از تحلیلگران مسائل آمریکا اعتقاد دارند که ترامپ در سال آینده تحت فشار بیشتری قرار می گیرد، وضع اقتصادی که در چند سال موخر در آمریکا رو […]

جلال میرزایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به اخطار مقام معظم رهبری به مسئولین در مورد دسیسه های دشمن در سال ۱۳۹۸ گفته بود: بعضی از تحلیلگران مسائل آمریکا اعتقاد دارند که ترامپ در سال آینده تحت فشار بیشتری قرار می گیرد، وضع اقتصادی که در چند سال موخر در آمریکا رو به رشد بوده هست متوقف می گردد و از طرف دیگر طرح های آمریکا در سیاست بیگانه توفیق چندانی نداشته هست.

وی اظهار کرد: از طرف دیگر با توجه به شروع به کار کنگره، ترامپ برای پیشبرد بعضی از اهدافش با مانع مجلس نمایندگان مواجه خواهد شد، چون که اکثریت آن در دست دموکرات هاست.

وی اظهار کرد: از طرف دیگر تحقیقات مولر؛وکیل ترامپ در حال وارد شدن به مرحله تازه ای هست و ترامپ تحت فشار بیشتری قرار می گیرد. اعترافاتی که جدیدا وکیل ترامپ داشته و گفته هست دیگر توان ندارد کذب بگوید عرصه را به ترامپ تنگ تر خواهد کرد. از طرف دیگر ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که ایران به زودی برای مذاکره با من ارتباط می گیرد ولی این اتفاق نیفتاد لکن با تدابیر دولت در بحث چالش های ارزی نیز به ثبات دست یافته ایم.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از طرف دیگر سازوکار مالی اروپایی ها ظرف چند هفته دیگر اجرایی می گردد که این گشایشی برای ایران می باشد. تمام این عاملان موجب می گردد تا ترامپ در موقعیت سخت تری قرار گیرد؛ بنابراین امکان دارد تحت تاثیر عربستان سعودی و اسرائیل دست به ماجراجویی تازه ای بزند.

وی با بیان این که «از نظر من بیانات رهبری نیز با توجه به این مسائل بوده هست تا مسئولین آماده تر شوند»، اظهار کرد: دیپلماسی ما باید در این شرایط فعال تر گردد و با اروپایی ها و قدرت های موثر رایزنی وسیع ای داشته باشد.

وی در جواب به این سؤال که اجتناب از سخنان چند دستگی افکنانه و فاصله گرفتن از حاشیه های چقدر در مقابله با دشمن موثر هست؟ گفته بود: از نظر بنده دولت باید به ماجراجویان و چند دستگی افکنان داخلی عادت نماید و در تصمیم گیری های خود باید در پی دست یافتن انسجام حداکثری باشد.

این عضو فراکسیون امید مجلس اظهار کرد: این طبیعی هست که ما هیچ گاه به انسجام صددرصدی دست نمی یابیم، اما با انسجام حداکثری توان داریم در کنار شایسته سالاری کارآمدی خود را افزایش دهیم.

انتهای پیام