وی گفت: خدمت به جانبازان و ایثارگران مصداق عینی عبادت هست. کیان پور با اشاره به بعضی از مشکلات حوزه معالجه جانبازان و ایثارگران اضافه کرد: هرگز نباید اذن دهیم جانبازان و ایثارگران برای معالجه مریضی خود دچار مشکل گردند. این نماینده مجلس یادآور گردید: به همین سبب نیز دولت بویژه وزارت بهداشت باید به […]

وی گفت: خدمت به جانبازان و ایثارگران مصداق عینی عبادت هست.

کیان پور با اشاره به بعضی از مشکلات حوزه معالجه جانبازان و ایثارگران اضافه کرد: هرگز نباید اذن دهیم جانبازان و ایثارگران برای معالجه مریضی خود دچار مشکل گردند.

این نماینده مجلس یادآور گردید: به همین سبب نیز دولت بویژه وزارت بهداشت باید به مشکلات درمانی این عزیزان در سراسر کشور ورود جدی کنند و اذن ندهند معالجه آنها با مشکل رو به رو گردد.

وی تاکید کرد: به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خود لازم و واجب می دانم پیگیر مشکلات درمانی جانبازان و ایثارگران عزیز از طریق مراجع مربوط شوم.

انتهای پیام