به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مقابله با فساد و اصلاح رویه ها، پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی، شفافیت کامل با استفاده از حجم های فناوری از طریق دولت الکترونیکی و جواب گویی به مردم از مواردی هست که به طور مستمر از سوی مدیران به آن تاکید شده هست. یکی از اولویت های […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مقابله با فساد و اصلاح رویه ها، پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی، شفافیت کامل با استفاده از حجم های فناوری از طریق دولت الکترونیکی و جواب گویی به مردم از مواردی هست که به طور مستمر از سوی مدیران به آن تاکید شده هست. یکی از اولویت های عمومی در این باره نیز ملاک قراردادن حقوق شهروندی خصوصا در حوزه های مربوط با حقوق عمومی در ملحق شد حکم نصب وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات هست.

منشور حقوق شهروندی حقوق و در مقابل آن وظایفی را برای شهروندان در نظر می گیرد. برای اجرای درست و دقیق این منشور، باید نقش بنیادی و با اهمیت برای بخش ICT برای اجرای درست و دقیق این منشور، باید نقش بنیادی و با اهمیت برای بخش ICTدر نظر گرفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همین راستا کوشش کرده هست تا تمامی فعالیت های خود را در راستای منشور حقوق شهروندی بازطراحی کند تا بتواند ایفاگر نقش بنیادی و با اهمیت خود را در این راستا باشد.

شاید مهمترین دستاورد اجرای حقوق شهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم را بتوان تهیه لایحه صیانت و مراقبت از داده های شخصی دانست که در راستای فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر منع تجاوز به حریم شخصی مردم در پیام رسان ها تهیه گردیده هست. بهبود سیستم انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بهمراه وصل شدن ۲۱۰ دستگاه به این سیستم جهت آگاهی و شفافیت برای شهروندان نیز مورد دیگری از اجرای حقوق شهروندی هست که شاید به باعث آن دستگاه های اجرایی خود را بیشتر از پیش مکلف به توضیح در مقابل مردم بدانند.

کمک به بهبود و غنی سازی لایحه ی محتوای شبکه ملی اطلاعات در جهت حقوق شهروندی مردم که تامین محتوای مناسب و فرهنگی را لازم می داند، اهمیت بالایی دارد.

۵

در راستای شفافیت، دولت الکترونیکی به عنوان سردمدار اصلاح رویه های فسادزا مطرح می گردد. واضح هست در صورت راه اندازی کامل این مبحث و وصل شدن و تبادل داده تمامی دستگاه های اجرایی کشور، با نظارت نهادها بر یکدیگر و دسترسی و شفافیت برای عموم دیگر جایی برای امضاهای طلایی و فساد باقی نمی ماند.

انتهای پیام