به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، دیروز تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت بازآفرینی شهری، شهرداری و یک بخش خصوصی به منظور اجرای برنامه ملی بازآفرینی امضا گردید. این تفاهم سه جانبه بین شهرداری تهران به عنوان صاحب زمین و عرضه دهنده قسمتی از تسهیلات و مشوق ها، گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، دیروز تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت بازآفرینی شهری، شهرداری و یک بخش خصوصی به منظور اجرای برنامه ملی بازآفرینی امضا گردید. این تفاهم سه جانبه بین شهرداری تهران به عنوان صاحب زمین و عرضه دهنده قسمتی از تسهیلات و مشوق ها، گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان توسعه گر و شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان نماینده دولت و تأمین کننده قسمتی از تسهیلات و مشوق هایی که در آئین نامه اجرایی حدس شده منعقد گردید. با انعقاد تفاهم نامه مذکور، زمینه شروع عملیات اجرایی در این پروژه ها و علاوه بر این حضور و همکاری سایر توسعه گران فراهم گردد.

کسری ۴ هزار میلیارد تومانی تامین گردید

هوشنگ عشایری – معاون وزیر راه و شهرسازی – در مراسم امضای این تفاهمنامه با اهتمام بر اینکه توسعه فضاهای عمومی شهری یکی از محورهای کلیدی برنامه بازآفرینی هست، اظهار کرد: توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی از دیگر برنامه های بازآفرینی شهری هست.

عشایری با بیان اینکه نقش دولت در این زمینه حمایتگری هست، اظهار کرد: مراجع اولیه احیا شده و ایجاد مشوق ها باقی مانده که کلیدی ترین بازیگر این مبحث شهرداری ها می باشند. تمام تخفیف ها و تشویق هایی که مشمول حال منطقه های محروم کشور می شوند، دربردارنده بازآفرینی شهری نیز می گردد، در همین راستا تخفیف ها و تسهیلات مخصوصی برای سرمایه گذاران در این زمینه تعلق می گیرد.

وی با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری یک برنامه اجتماعی با ملحق شد کالبدی هست، اضافه کرد: امید داریم بتوانیم در زمینه تولید یک صد هزار واحد مسکونی گام برداریم. سازمان نوسازی بافت کهنه امروزه با ایجاد آسان سازی گری های لازم، درخواست ها و کمبودهای محلات را تأمین می کند.

چالش های پیش روی بخش خصوصی

بر طبق آمار ۱۴۰ هزار هکتار بافت کهنه و نابسامان شهری وجود دارد. ۱۹ ۱۹ بهمن ماه سال گذشته برنامه ملی بازآفرینی شهری با حضور ریاست جمهوری شروع گردید. با وجودی که نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد به عنوان سیاست غالب دولت های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن عنوان می گردد، زمینه برای فعالیت بخش خصوصی چندان مهیا نیست. مردادماه امسال، عشایری از اجتناب دستگاه های دولتی در واگذاری زمین به پروژه های بازآفرینی شهری انتقاد نمود و اظهار کرد که علی رغم تاکید ریاست جمهوری در لزوم واگذاری هرچه فوری تر زمین های دولتی بلااستفاده به وزارت راه و شهرسازی هنوز یک متر مربع از این زمین های به شرکت بازآفرینی معرفی نشده هست.

بر این اساس تاحالا بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود به این بافت ها از خود نشان نداده هست. در قالب پروژه های حدس شده صاحب زمین های شهرداری تهران هست و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان توسعه گر نقش دارد.

انتهای پیام