انتخاب: هال برندز در بلومبرگ درج کرد: مسائل ارتباطات بیگانه به ندرت بر نتیجه های انتخابات میان دوره ای کنگره تاثیر می گذارند اما انتخابات میان دوره ای تحولاتی در ارتباطات بیگانه آمریکا به ارمغان می آورند. جهان از نزدیک، انتخابات روز سه شنبه آمریکا را تحت نظر داشت چون که در دوره رئیس جمهوری […]

انتخاب: هال برندز در بلومبرگ درج کرد: مسائل ارتباطات بیگانه به ندرت بر نتیجه های انتخابات میان دوره ای کنگره تاثیر می گذارند اما انتخابات میان دوره ای تحولاتی در ارتباطات بیگانه آمریکا به ارمغان می آورند. جهان از نزدیک، انتخابات روز سه شنبه آمریکا را تحت نظر داشت چون که در دوره رئیس جمهوری ترامپ، قسمت جهان از انتخاب های سیاسی دولت آمریکا هرگز به این اندازه نبوده هست.

نتیجه این انتخابات که برتری دموکرات ها در کنگره و جمهوریخواهان در سنا بود، تاثیر بنیادی بر نحوه همکاری دولت آمریکا با جهان نخواهد داشت. اما توان دارد در چند حوزه دموکرات ها را توانمند سازد و این باعث می گردد حداقل موقتا ناظران بیگانه بتوانند مسیر سیاست خارجه دولت آمریکا را حدس کنند.

ترامپ به شخصه تغییر چندان مهمی در رفتار خود ایجاد نخواهد کرد و دموکرات ها نیز که تنها کنترل یک دوم از یک سوم قوای حکومتی آمریکا را به دست گرفته اند، قدرت بسیاری برای مهار او نخواهند داشت.

کنگره دموکرات توان ندارد دولت را وادار کند به توافق اتمی ایران یا توافق اقلیمی پاریس بازگردد. علاوه بر این نتیجه های این انتخابات باعث نمی توان با استفاده از گزارش تحقیق و تفحص بازرس مولر که بسیار خبرسازتر از کارهای همانند هست، استیضاح ترامپ عملی گردد. با این وجود، در سه کانون، کنگره دموکرات توان دارد بر سیاست بیگانه آمریکا اثر بگذارد.

نخست اینکه کنگره دموکرات توان دارد از قدرت نظارتی خود برای فشار بر دولت استفاده نماید و گفتمان سیاست بیگانه دموکرات ها را غالب کند. کمیته های دموکرات در کنگره توان دارند با استفاده از احضارها و سایر ابزارهای نظارتی به روشن کردن ارتباطات پشت پرده میان مقام های دولتی (از جمله جیرد کوشنر و خود ترامپ) و کشورهای بیگانه مثل عربستان سعودی و روسیه بپردازند.

نگرانی ها بابت فساد و تبانی بالا گرفته هست و کنگره دموکرات خوب تر از کنگره جمهوریخواه توان دارد این نگرانی ها را پیگیری کند. رویکرد سازنده تر این هست که از نشست ها استماع استفاده گردد تا در امور سیاستی کلان، دست دولت زیر ساطور بماند (مثلا هزینه ای که دولت برای پیگیری دیپلماسی ارتباطات با کیم جونگ اون می پردازد) و اینکه ایجاد یک چارچوب فکری برای سیاست بیگانه در سال ۲۰۲۰ و پس از ان را پیگیری کند.

دوم احتمال افزایش اصطکاک در ارتباطات آمریکا و سعودی هاست. اما تغییر تعادل در کنگره باعث تاکید بر تقاضای تحریم بعضی مقام های سعودی، قطع دخالت آمریکا در جنگ یمن یا فاصله انداختن میان ریاض و واشنگتن می گردد.

کنگره دموکرات توان دارد بحث در مورد مکان، زمان و اغراض استفاده از نیروهای آمریکایی در عملیات های بیگانه به منظور جنگ با تروریسم را احیا نماید. مسئله ارزشمند تر، بودجه پنتاگون هست. با وجود افزایش بودجه پنتاگون در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به بیشتر از ۷۱۶ میلیارد دلار، دولت ترامپ می خواهد بودجه سال ۲۰۲۰ را به ۷۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد.

انتظار می رود کنگره دموکرات، طرفدار بودجه ای باشد که مبالغ بیشتری صرف هزینه های اجتماعی نسبت به امور دفاعی کند.

مسئله دیگری که به همین اندازه ارزش دارد، این هست که آثار انتخابات میان دوره ای بیشتر از آنکه قابل درک باشد، نمادین هست. از زمان برتری ترامپ در سال ۲۰۱۶، کشورهای جهان این سؤال را در ذهن دارند که آیا چربیدن سیاست ترامپ یعنی «اولویت با آمریکا»، بر سیاست سنتی بیرون گرایی آمریکا، راهبردی مقطعی هست یا راهبردی طولانی مدت؟ اگر جمهوریخواهان برنده این انتخابات می گردیدند که ترامپ کوشش می کرد آن را تا حدودی شخصی سازی کند، این به شکلی تایید رویکرد فعلی دولت آمریکا تلقی می گردید.

ممکن است بازبینی های همگام با آن در سیاست جهانی متاثر از نگرانی متحدین آمریکا و کوشش برای دور زدن یا مخالفت با آمریکا در مسائلی مثل تجارت و اداره جهان، شتاب بیشتری بگیرد. این واقعیت که دموکرات ها توانسته اند قسمتی از کنگره را پس دریافت کنند به معنای رد کامل سیاست ترامپ از سوی رای دهندگان نیست. با این وجود باعث تخفیف صدماتی می گردد که یک کنگره جمهوریخواه می توانست در پی داشته باشد.

متحدینی که مدت ها به رهبری آمریکا تکیه داشتند اما از ناحیه ادامه کارکرد جاری دولت ترامپ احساس نگرانی می کنند، تا حد امکان به همکاری با واشنگتن ادامه خواهند داد، البته با این امیدواری که سیاست آمریکا بعد از سال ۲۰۲۰ به فرایند عادی بازگردد. جهان به انتخابات میان دوره ای سال ۲۰۱۸ به عنوان برتری دیگری برای پوپولیسم بیگانه-هراس نگاه نخواهد کرد. قطعا کنگره دموکرات با چالش های بزرگی رو به رو می باشد و نگرانی عمیق از سیاست بیگانه آینده آمریکا پابرجا خواهد ماند. اما نتیجه های انتخابات موخر حداقل زمان بیشتری برای نظم جهانی خریده هست که آمریکا قسمت بسیاری در شکل گیری آن دارد.