سید کاظم دلخوش در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: به سبب اختلاف نرخ بسیار فراوان نرخ بنزین در کشور ما با کشورهای همسایه بخش بسیاری از سوخت کشور ما قاچاق می گردد. وی با تاکید بر لزوم رعایت حقوق مردم افزود: ما در عین حالی که می خواهیم دولت دست به افزایش نرخ […]

سید کاظم دلخوش در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: به سبب اختلاف نرخ بسیار فراوان نرخ بنزین در کشور ما با کشورهای همسایه بخش بسیاری از سوخت کشور ما قاچاق می گردد.

وی با تاکید بر لزوم رعایت حقوق مردم افزود: ما در عین حالی که می خواهیم دولت دست به افزایش نرخ بنزین نزند می خواهیم برای جلوگیری از قاچاق سوخت برنامه عملی داشته باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت در پی سهمیه بندی بنزین است» تصریح نمود: دولت در حال حاضر باید در این زمینه برنامه ریزی کند. اگر نرخ بنزین در سهمیه بندی افزایش نیابد، قاچاق سوخت هم ساماندهی خواهد گردید.

دلخوش یادآور گردید: در حقیقت دولت این امکان را دارد که نرخ فعلی بنزین را برای سهمیه مد نظر داشته باشد تا جلوی قاچاق گرفته گردد و اضافی آن را با نرخ آزاد در اختیار مردم قرار دهد.

وی در انتهاء تاکید کرد که بر طبق قانون دولت اذن سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین را دارد.

انتهای پیام