ابوالفضل سروش در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) می فرماید « به شما سفارش می کنم نسبت به جوانان نظر خوب دارا باشید زیرا آنان دارای دل های نازک تر و انعطاف پذیرتری می باشند. وی اضافه کرد: متاسفانه ما در جامعه به غیر از این شاهد هستیم به به […]

ابوالفضل سروش در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) می فرماید « به شما سفارش می کنم نسبت به جوانان نظر خوب دارا باشید زیرا آنان دارای دل های نازک تر و انعطاف پذیرتری می باشند.

وی اضافه کرد: متاسفانه ما در جامعه به غیر از این شاهد هستیم به به صورتی که مجلس ملزم به تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان گردید تا تعدادی که علیرغم فرتوت بودن جسم، ذهن و داعیه شان اصلا و ابدا قصد کنارگیری ندارند دست کم به حکم قانون برای باقی عمرشان به استراحت بروند. من نمی دانم چگونه افرادی با سن بالای ۷۰ سال و با وظایف متنوع و مکرر تا حدود ۳۷ عنوان توان دارند خود را موثر و مفید بدانند در حالیکه توان جسم و ذهن محدود هست و با افزایش سن محدودتر هم می شود.

سروش با ابراز امیدواری از اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای تمامی مسئولان آن هم بدون ذره ای اغماض اظهار کرد: البته زیادی در پی همین اغماض ها می باشند کما اینکه امکان دارد بعضی نیروها که هنوز کارآمدند نیز حذف گردند اما در مجموع و بطور میانگین این قانون فرصتی برای نفس کشیدن به جوانان در عرصه اجرایی، قضایی و حتی تقنینی می دهد و کشور توان دارد از زایش های جدید خود که در ۴۰ سال موخر تربیت کرده و به عرصه رسیدند، خوب تر و زیادتر منتفع شود.

وی تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس را تصویر العملی به مطالبات مردم بخصوص جوانان دانست و اظهار کرد: این قانون به شکلی داد اعتراضی نسل نوین از حلقوم قانون هست که نباید اصلا و ابدا دستمایه استثناسازی ها شود.

سروش دنبال کرد: همان طور که قبل از این اظهار کردم قیاس ای علمی بین ترکیب سنی دولت حاضر و کشورهای مدرن نمایش داد که دولت در سال پیش بعد از معرفی کابینه به عنوان پیرترین دولت تاریخ انقلاب بود که در همان زمان هم در مورد پیامد پیرگرایی در دولت اخطار دادیم.

وی افزود: بزرگان و پیشکسوتان ما در انقلاب مشابه پدربزرگان ما در خانواده محترمند و آنچه برای ما کردند مورد تقدیر هست اما آیا ما مسائل اجرایی خانواده ها را از پدربزرگان توقع داریم؟ اگر چنین باشد قطعا امور کُند شده و مطالبات و نظرات جوانان خانواده تامین نمی توان. کشور نیز خانواده بزرگی هست که جوانانش به عرصه دست یافته اند و خوب تر هست بزرگانشان ضمن ابراز سفارش و تجربه در قالب نصایح به سود جوانان میهن که مکررا در کلام رهبری مورد وثوق و اعتماد خوانده شده اند، استعفا نمایند.

این عضو فراکسیون امید دنبال کرد: باید اظهارات رهبر معظم انقلاب در مورد جوانگرایی را هم ارشادی و هم مولوی تلقی کرد که مجلس در باب مولوی آن به تصویب قانون پرداخت و حالا نوبت بزرگان در قدرت هست که بخش ارشادی را به گوش گیرند و خود زمینه حضور جوانان را فراهم سازند که شرط اول دل کندن از مصادر هست.

وی با بیان اینکه عدم استعفا نیروهای قدیمی و یا مقاومت آنان برای ابقای بر مصادر از چند دلیل ناشی می شود، توضیح داد: یک دلیل نگرانی آنان نسبت به بقای اعتبار های انقلاب و دین و دیگری متاسفانه دلبستگی به قدرت هست، دلیل سوم هم از عدم وجود سازوکار مناسب قانونی و اجرایی در بکارگیری و یا جایگزینی نیروها در کلیه سطوح تصمیم گیری و اجرایی کشور ناشی می شود.

سروش اضافه کرد: در مورد اول جای هیچ نگرانی نیست الا اینکه اعتراف کنیم انقلاب و نظام در تربیت نیرو ناکام بوده که  مصرانه می گویم حضور مردم در تمامی عرصه ها نشان از موفقیت در تربیت نیروها دارد که راهپیمایی های پرشکوه یکی از این نمودهاست.

وی اضافه کرد: در مورد دوم متاسف هستم برای قدرت طلبانی که حاضر به ترک مسندهای خود به سود منفعت های ملی نیستند بنابراین در مورد حذف این قشر بسیار مصمم هستیم و از رهنمودهای بزرگان و رهبری بهره می جوییم. سفارش من به این دوستان این هست که اجر اقداماتشان برای انقلاب و کشور را با اصرار بر ماندن ضایع نکنید.

سروش اضافه کرد: در مورد سوم هم شاید همین قانون منع بکارگیری بازنشتگان نخستین گام باشد بنابراین باید دستگاه عریض و طویل استخدام کشوری بتواند اتاق فکری با کمک سایر ارگان های موثر من جمله مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادهای اداری و نظامی تشکیل داده و در پی شیوه های علمی بهینه سازی برای نیروهای استخدامی چه در سطح مسئولان و چه کارکنان باشد. اگر ما گام نخست را در این برهه با اعمال بدون اغماض قانون منع بکارگیری بازنشستگان برداریم آنگاه توان داریم امیدوار به راهکارها و قوانین تکمیلی دیگر نیز باشیم.

پس تا زمان باقی هست باید این نسل خوب و مولد و پرتلاش و مومن را دریافت و از توان آنان برای پیشرفت کشور و دفاع از کیان نظام و انقلاب با واگذاری امور به خودشان استفاده کرد.

سروش در انتهاء اظهار کرد: حالا نظام جمهوری اسلامی در درون و بیرون با چالش هایی مواجه است که قسمتی از آن ناشی از دشمنی دشمنان بیرونی و درونی هست ولی باید اقرار کرد قسمتی نیز از کنترل ما و فاصله ای هست که بین نیروهای قبول کننده انقلاب در داخل نظام واقع شده هست و در این بین بزرگترین نیرو قشر جوان و با استعداد و پرتلاش کشور هست که نباید اذن دهیم تا فاصله دریافت کنند. ما باید بتوانیم انقلاب و دستاوردهای آن را به تندرستی به جوانانی که در طول ۴۰ سال تربیت کرده ایم جابه جا کنیم.

انتهای پیام