محسن سرخو در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: هرچند سال یک بار امکان دارد شاهد شرایط مخصوصی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور باشیم که در این شرایط مخصوص به طور مستمر کمک به برطرف مشکلات مردم و مشکلات کشور، اتحاد کلمه و اتحاد فی مابین مسئولین قانون گذار و اجرایی […]

محسن سرخو در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: هرچند سال یک بار امکان دارد شاهد شرایط مخصوصی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور باشیم که در این شرایط مخصوص به طور مستمر کمک به برطرف مشکلات مردم و مشکلات کشور، اتحاد کلمه و اتحاد فی مابین مسئولین قانون گذار و اجرایی کشور در اولویت بوده هست.

وی دنبال کرد: دستگاه های تصمیم گیر نظارتی یا دستگاه های اجرایی در شرایط خاص و مخصوص امروز کشور مطمئنا باید در پی تحقق مطالبات مردم باشند؛ چون که این امر توان دارد امید مردم به حل مشکلات کشور را بالا ببرد.

سرخو اظهار کرد: سازگاری و مشارکت فی مابین قوا توان دارد موجب تحقق مطالبات مردم گردد. شهرداری هم به عنوان بخش اجرایی در این شهر فعال هست. سازگاری زیادتر میان شورای شهر و شهرداری ها توان دارد کمک موثری به خوب تر انجام شدن برنامه ها و به دست آمدن آسایش زیادتر مردم باشد.همین مثال را میتوان در سایر سطوح کشور گفته بود.

سرخو افزود:  همه باید در یک جهت که آن هم جهت صلاح مردم هست حرکت کنند.

انتهای پیام