بهاروند شامگاه امشب در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان اظهار کرد: بر اثر سیل در معمولان به ۲۰۰ قطعه مسکونی نیاز داشتیم که در طرح اولیه ۱۲۵ قطعه زمین تامین شد. وی ادامه داد: معمولان طرح هادی شهری دارد که مغایرت‌های اساسی آن برطرف شده است. معاون راه و شهرسازی لرستان گفت: با توجه […]

بهاروند شامگاه امشب در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان اظهار کرد: بر اثر سیل در معمولان به ۲۰۰ قطعه مسکونی نیاز داشتیم که در طرح اولیه ۱۲۵ قطعه زمین تامین شد.

وی ادامه داد: معمولان طرح هادی شهری دارد که مغایرت‌های اساسی آن برطرف شده است.

معاون راه و شهرسازی لرستان گفت: با توجه به اینکه کمبود زمین در اجرای طرح ۱۰ هکتاری بخاطر شیب منطقه وتوپوگرافی منطقه دچار مشکل شدند که با اصلاح طرح این مهم برطرف شد.

بهاروند بیان کرد: تغییر کاربری طرح‌ هادی داشتیم که زمینی به مساحت ۶۷۹۲ متر مربع داشتیم در طرح هادی مصوب بود که ۳۸۰۰ متر مربع آن به مسکونی، ۱۸۲۴ کاربری آموزشی و ۴۳۷ متر مربع کارگاهی تبدیل شد و در مجموع ۱۹۷ قطعه زمین در این منطقه تامین شده و مشکلی نداریم.

انتهای پیام