حسین طالع در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به مسیولیت دولت در ازای سانحه آتش سوزی در یکی از مدرسه ها زاهدان و نیز حوادثی از این قبیل اظهار کرد: در مورد وظیفه ها دولت در راستای وسایل تعلیم رایگان که به صورت صریح از مفاد و منطوق اصل ۳۰ قانون بنیادی قابل […]

حسین طالع در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به مسیولیت دولت در ازای سانحه آتش سوزی در یکی از مدرسه ها زاهدان و نیز حوادثی از این قبیل اظهار کرد: در مورد وظیفه ها دولت در راستای وسایل تعلیم رایگان که به صورت صریح از مفاد و منطوق اصل ۳۰ قانون بنیادی قابل استناد هست، وظیفه دولت به صورت مطلق تمام ابعاد تعلیم رایگان را دربردارنده می گردد و «عبارت وسایل» دربردارنده زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مثل تهیه ساختمان های ایمن و کادر آموزشی مجرب هست.

وی دنبال کرد: متاسفانه در قضیه آتش سوزی های موخر که عده ای از بچه های معصوم این مرز وبوم آتش گرفته و جان شکست خوردند، نکته ای که زیادتر از هرچیز خودنمایی کرد کوتاهی مسئولین آموزشی در شهرستانهای محل آتش سوزی در تهیه دست کم استانداردهای تعلیم مثل تهیه سامانه گرمایشی مناسب بود و بطور قطع و یقین از منظر اصول قانون بنیادی کارکرد مسئولین امر در این حوادث و تهیه مقدمات تعلیم بسیار ضعیف بوده هست.

ایشانتصریح نمود: متاسفانه در آذر ماه سال۹۰ نیز در یک دبستان دخترانه در روستای شین آباد دو نفر از محصلین دختر که دچار سوختگی شدید شده بودند جان شکست خوردند و ١٢ نفر از آنان نیز با عارضه ها جسمی و روحی جدی رو به رو گردیدند که هنوز عارضه ها آن ادامه دارد. همانگونه که ملاحظه می کنید از این دست حوادث در مدرسه ها در سالیان قبل نیز اتفاق افتاده ولی اراده جدی برای از بین بردن این حوادث و یا پیشگیری از آن رویت نمی توان.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: اصل سی ام قانون بنیادی دولت را به فراهم نمودن وسایل آموزش و پرورش و ماده ٣ پیمان نامه جهانی حقوق کودک، ایجاد و تامین منفعت های به حق کودکان را از سوی دولت ها الزامی دانسته و رعایت مورد ها امنیت را برای مدرسه ها ضروری دانسته هست؛ بنابراین لازم هست که تمام دستگاه ها من جمله آموزش و پرورش با اراده جدی، ایمن سازی مدرسه ها را در اولویت کاری خود قرار دهند تا خدایی نکرده زین پس شاهد چنین حوادثی نباشیم.

انتهای پیام