ستایش دریکوند در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دستورالعمل‌های وزارت بهداشت را به واحدهای ستادی شبکه‌های بهداشت و درمان، بیمارستان‌ها و اکثر واحدهای خصوصی تولیدکننده پسماندهای موردنظر کنوانسیون مینا ماتا اعلام کردیم. وی ادامه داد: تأییدیه بهداشتی درمانگاه‌های دندانپزشکی را که تولیدکننده بخشی از پسماند جیوه هستند منوط به نصب دستگاه “آمالگام سپراتور” کردیم. رئیس […]

ستایش دریکوند در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دستورالعمل‌های وزارت بهداشت را به واحدهای ستادی شبکه‌های بهداشت و درمان، بیمارستان‌ها و اکثر واحدهای خصوصی تولیدکننده پسماندهای موردنظر کنوانسیون مینا ماتا اعلام کردیم.

وی ادامه داد: تأییدیه بهداشتی درمانگاه‌های دندانپزشکی را که تولیدکننده بخشی از پسماند جیوه هستند منوط به نصب دستگاه “آمالگام سپراتور” کردیم.

رئیس گروه سلامت محیط  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: واحدهای دندانپزشکی با اولویت درمانگاه‌هایی دندانپزشکی موظف به نصب دستگاه “آمالگام سپراتور” هستند.

دریکوند بیان کرد: هر جا واحدهای دندانپزشکی بخواهند از ما تأییدیه بهداشتی بگیرند باید دستگاه “آمالگام سپراتور” روی یونیت‌ها یا در واحدهای دندانپزشکی نصب کنند که آمالگام را جدا کنند.

وی افزود: با توجه به نامه‌ای که از مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت به دستمان رسیده استفاده از تجهیزات مناسب نظیر صافی‌ها و جداکننده‌ها که تحت عنوان “آمالگام سپراتور” شناخته می‌شوند در تمامی واحدها و کلینیک‌های دندانپزشکی لرستان الزامی است.

رئیس گروه سلامت محیط  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان یادآور شد: این کاری است که به‌صورت عملیاتی در حال انجام است.

دریکوند با بیان اینکه تعداد دندانپزشکی‌ها زیاد است و یونیت‌ها از قبل خریداری شدند و این تجهیزات روی آنها نصب نشده است، بیان کرد: در حال حاضر این واحدها و درمانگاه‌های دندانپزشکی را مجبور به نصب دستگاه “آمالگام سپراتور” کردیم.

انتهای پیام