مقصود اسعد سامانی در اظهار کرد و گو با ایسنا، ضمن اعلام درخواست پرداخت زیان زمین گیر شدن ۲۳ هواپیمای توپولف چهار شرکت هواپیمایی، اظهار کرد: اواخر سال ۱۳۸۹ بود که سازمان هواپیمایی کشوری فرمان داد کلیه هواپیماهای توپولف شرکت های هواپیمایی زمین گیر گردند و بدین طریق از پرواز آنان جلوگیری به عمل آمد. […]

مقصود اسعد سامانی در اظهار کرد و گو با ایسنا، ضمن اعلام درخواست پرداخت زیان زمین گیر شدن ۲۳ هواپیمای توپولف چهار شرکت هواپیمایی، اظهار کرد: اواخر سال ۱۳۸۹ بود که سازمان هواپیمایی کشوری فرمان داد کلیه هواپیماهای توپولف شرکت های هواپیمایی زمین گیر گردند و بدین طریق از پرواز آنان جلوگیری به عمل آمد.

وی دنبال کرد: ۲۳ هواپیمای توپولف موجود در کشور مربوط به چهار شرکت هواپیمایی بودند که خدمات پروازی ارائه می کردند و با جلوگیری از پرواز آنان دچار زیان شدید شدند، چون که هم مسیر پرواز خود را از دست دادند و هم نتوانستد از سرمایه خود به عنوان مرجع درآمد استفاده نمایند.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با تاکید بر این که چهار شرکت هواپیمایی دارای ۲۳ هواپیمای توپولف آسیب و زیان بسیاری را متحمل شده اند، گفته بود: از سال ۱۳۸۹ دولت اقدامی برای پرداخت خسارات شرکتهای هواپیمایی ذکر شده انجام نداده است و در حال حاضر پیشنهاد می کنیم با تعیین نرخ کارشناسی، خسارات هایی که شرکت های هواپیمایی ذی ربط متحمل شده اند، پرداخت گردد.

سامانی به پیشنهاد ارائه شده از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی به مجلس شورای اسلامی در زمینه تعیین و پرداخت خسارات ۲۳ هواپیمای توپولف زمین گیر شده اشاره و اعلام نمود: انجمن شرکت های هواپیمایی ایده ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است تا در صورت صلاحید نمایندگان، در لایحه بودجه ۹۸ مدنظر داشته گردد و زیان شرکت هایی که متحمل خسارت شده اند، پرداخت گردد.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به این که رقم خسارات متاثر از زمین گیر شدن ۲۳ هواپیمای توپولف باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین گردد اظهار کرد: از این طریق خساراتی که به شرکت های هواپیمایی تحمیل شده تعیین و پرداخت می گردد.

انتهای پیام