مجید نامی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که افزایش نرخ ارز و درنتیجه افزایش نرخ پوشاک بیگانه، موجب افزایش درخواست ها برای پوشاک تولید داخل شده هست، اظهار کرد: آمار دقیقی از میزان افزایش فروش پوشاک تولید داخل وجود ندارد، اما مشاهدات میدانی نشان می دهد میزان توصیه های واحدهای تولیدی […]

مجید نامی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که افزایش نرخ ارز و درنتیجه افزایش نرخ پوشاک بیگانه، موجب افزایش درخواست ها برای پوشاک تولید داخل شده هست، اظهار کرد: آمار دقیقی از میزان افزایش فروش پوشاک تولید داخل وجود ندارد، اما مشاهدات میدانی نشان می دهد میزان توصیه های واحدهای تولیدی افزایش داشته هست.

وی اضافه کرد: اگر دولت بتواند به تامین مواد اولیه و نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند، شرکت های تولیدی نیز از نظر اندکی و کیفی پاسخگو می باشند.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، با اشاره به این که در حال حاضر مهمترین مشکل صنعت های پوشاک و نساجی کم بودن مواد اولیه هست، تصریح نمود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور مداوم جلساتی برای حل این مشکل برگزار می کند، اما تاحالا اقدام عملی در این زمینه انجام نشده هست.

نامی هم چنین افزود که مقابله با قاچاق در سطح ارائه موجب شده زیادی از واردکنندگان کالای قاچاق به واحدهای تولیدی توصیه پوشاک دهند.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک تهران نیز پیش تر از وجود بحران در تامین مواد اولیه به سبب عدم تخصیص ارز سیستم نیما به واردکنندگان مواد اولیه گفت وگو کرده بود.

انتهای پیام