به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا به نقل از فاکس بیزینس، با پایش داده‌های آماری ۲۰۰ شهر بزرگ آمریکا از متوسط درآمد خانوارهای آمریکایی در پنج سال گذشته که توسط مرکز آمار این کشور اعلام شده است، ۱۰ شهر آمریکایی که بیشترین افزایش درآمد را در پنج سال اخیر داشته‌اند عبارتند از: ۱- سان […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا به نقل از فاکس بیزینس، با پایش داده‌های آماری ۲۰۰ شهر بزرگ آمریکا از متوسط درآمد خانوارهای آمریکایی در پنج سال گذشته که توسط مرکز آمار این کشور اعلام شده است، ۱۰ شهر آمریکایی که بیشترین افزایش درآمد را در پنج سال اخیر داشته‌اند عبارتند از:

۱- سان فرانسیسکو، کالیفرنیا

متوسط درآمد خانوارها: ۹۶ هزار و ۲۶۵ دلار

میزان رشد متوسط درآمد در پنج سال اخیر: ۳۰.۴ درصد

۲- اوکلند، کالیفرنیا

متوسط درآمد خانوارها: ۶۳ هزار و ۲۵۱ دلار

میزان رشد متوسط درآمد در پنج سال اخیر: ۲۲.۴ درصد

۳- فرمونت، کالیفرنیا

متوسط درآمد خانوارها: ۱۲۲ هزار و ۱۹۱ دلار

میزان رشد متوسط درآمد در پنج سال اخیر: ۲۳.۲ درصد

۴- سیاتل، واشنگتن

متوسط درآمد خانوارها: ۷۹ هزار و ۵۶۵ دلار

میزان رشد متوسط درآمد در پنج سال اخیر: ۲۵.۴ درصد

۵- سنت لیک سیتی، یوتا

متوسط درآمد خانوارها: ۵۴ هزار و ۹ دلار

میزان رشد متوسط درآمد در پنج سال اخیر: ۲۱.۳ درصد

۶- سن خوزه، کالیفرنیا

متوسط درآمد خانوارها: ۹۶ هزار و ۶۶۲ دلار

میزان رشد متوسط درآمد در پنج سال اخیر: ۱۸.۸ درصد

۷- دنور، کلرادو

متوسط درآمد خانوارها: ۶۰ هزار و ۹۸ دلار

میزان رشد متوسط درآمد در پنج سال اخیر: ۲۲.۴ درصد

۸- سانویل، کالیفرنیا

متوسط درآمد خانوارها: ۱۱۸ هزار و ۳۱۴ دلار

میزان رشد متوسط درآمد در پنج سال اخیر: ۲۲.۱ درصد

۹- بلوو، واشنگتن

متوسط درآمد خانوارها: ۱۰۵ هزار و ۴۰۲ دلار

میزان رشد متوسط درآمد در پنج سال اخیر: ۱۹.۷ درصد

۱۰-پو رتلند، اورگان

متوسط درآمد خانوارها: ۶۱ هزار و ۵۳۲ دلار

میزان رشد متوسط درآمد در پنج سال اخیر: ۲۰.۱ درصد

انتهای پیام