رضا لایق در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد کنسل عده ای از اعزام های فدراسیون کشتی بدلیل وضعیت بد اقتصادی و گرانی بی پیشینه نرخ ارز و اینکه آیا این مبحث خللی در برنامه های این فدراسیون خواهد داشت یا خیر؟ اظهار کرد: به سبب شرایط اقتصادی موجود و گرانی بی پیشینه نرخ […]

رضا لایق در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد کنسل عده ای از اعزام های فدراسیون کشتی بدلیل وضعیت بد اقتصادی و گرانی بی پیشینه نرخ ارز و اینکه آیا این مبحث خللی در برنامه های این فدراسیون خواهد داشت یا خیر؟ اظهار کرد: به سبب شرایط اقتصادی موجود و گرانی بی پیشینه نرخ ارز که عدم تخصیص ارز دولتی به فدراسیون های ورزشی را به دنبال داشته، وزارت ورزش در نامه ای به فدراسیون ها اعلام نمود سفرهای برون مرزی به غیر از رقابت های کلیدی کنسل شود، ما هم بر همین اساس و بدلیل مشکلات مالی فدراسیون تصمیم گرفتیم عده ای از اعزام هایمان را کنسل کنیم.

دبیر فدراسیون کشتی اضافه کرد: البته تمامی اعزام هایی که در برنامه فدراسیون قرار داشت همگی از ارزش بالایی بهره مند بودند اما با توجه به شرایط موجود وادار گردیدیم عده ای از اعزام هایمان را کنسل و بعضی را نیز ترکیب کنیم.

وی در ادامه در مورد نامه اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون های کشتی سراسر جهان مبنی بر برخورد با مبحث مداخله در ورزش و اینکه عنوان شده عدم مقابله یک کشتی گیر با کشتی گیر کشور دیگر موجب محرومیت او خواهد گردید و سوژه ای به اسم تعلیق کشتی یک کشور به میان نیامده هست اظهار کرد: اتحادیه جهانی کشتی در نامه خود تاکید کرده اصلا و ابدا نباید مساله های سیاسی، اجتماعی و … اتفاقا این نامه نمایش داد اتحادیه جهانی در مقابله با مداخله مسائل غیر ورزشی در ورزش بسیار جدی هست و برخورد سختگیرانه ای با اینچنین مورد ها خواهد داشت.

دبیر فدراسیون کشتی در انتهاء در جواب به این سؤال که اگر رضا یزدانی مشابه جام کرکین از حضور درجام مدوید نیز سرباز بزند، شانسی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی خواهد داشت یا خیر اظهار کرد: بر طبق برنامه کادر و شورای فنی، بعضی کشتی گیران برای حضور در جام کرکین و مدوید دعوت گردیدند تا درخصوص آنان ارزیابی های لازم صورت گیرد. اگر کشتی گیری در این تورنمنت ها حاضر نشود شورای فنی در مورد شان تصمیم های لازم را اتخاذ خواهد کرد.

انتهای پیام