دکتر محمدرضا نیکبخت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این برنامه موقعیت بسیار مناسبی را برای درمان بیماران صعب‌العلاجی که به متخصص و یا فوق تخصص دسترسی ندارند ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: بر این اساس با نصب تجهیزات این برنامه استانی پزشک متخصص و یا فوق تخصص می‌تواند از یک شهر مراحل درمانی بیماری در […]

دکتر محمدرضا نیکبخت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این برنامه موقعیت بسیار مناسبی را برای درمان بیماران صعب‌العلاجی که به متخصص و یا فوق تخصص دسترسی ندارند ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: بر این اساس با نصب تجهیزات این برنامه استانی پزشک متخصص و یا فوق تخصص می‌تواند از یک شهر مراحل درمانی بیماری در شهرستان دیگر را مدیریت و کنترل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمین دانشگاهی است که به این برنامه تجهیز می‌شود.

نیکبخت بیان کرد: تجهیزات و سازوکار این برنامه ظرف ماه‌های آینده نصب و راه‌اندازی خواهند شد.

انتهای پیام