محمد جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اعتبار چندانی نداشت. وی ادامه داد: تنها ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی دانشگاه به پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اختصاص داده شده بود. این معاون دانشگاه لرستان اضافه کرد: این درحالیست که عملکرد پیمانکار آن نزدیک […]

محمد جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اعتبار چندانی نداشت.

وی ادامه داد: تنها ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی دانشگاه به پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اختصاص داده شده بود.

این معاون دانشگاه لرستان اضافه کرد: این درحالیست که عملکرد پیمانکار آن نزدیک به سه میلیارد تومان است.

جعفری گفت: البته برای امسال آینده سازمان برنامه و بودجه پنج میلیارد تومان برای این پروژه لحاظ کرده که بازهم این رقم اندک است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه سرعت انجام عملیات اجرایی پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان خوب است به دنبال این هستیم از طریق نمایندگان کمک شود و اعتبارات آن را افزایش دهیم تا شاهد پیشرفت خوب آن باشیم.

معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان با بیان اینکه برنامه زمانبندی این پروژه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، یادآور شد: چنانچه با کمک نمایندگان بتوانیم بودجه‌ای را برای پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اختصاص دهیم در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری خواهد رسید.

انتهای پیام