به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سازمان امور دانشجوهای وزارت علوم در اطلاعیه ای اعلام نمود: با توجه به خبرهای منتشر گردیده در بعضی از خبرگزاری ها در مورد نحوه پرداخت ارز دانشجویی به اطلاع می رساند: در حال حاضر مبنای پرداخت ارز دانشجویی، بخشنامه جدید بانک مرکزی (موارد ۴۵ گانه تامین ارز بابت […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سازمان امور دانشجوهای وزارت علوم در اطلاعیه ای اعلام نمود: با توجه به خبرهای منتشر گردیده در بعضی از خبرگزاری ها در مورد نحوه پرداخت ارز دانشجویی به اطلاع می رساند: در حال حاضر مبنای پرداخت ارز دانشجویی، بخشنامه جدید بانک مرکزی (موارد ۴۵ گانه تامین ارز بابت مصارف ارزی) هست.

به همین علت ضروری هست جهت اطلاع رسانی و جلوگیری از سر در گمی تقاضا کنندگان، در مورد نحوه پرداخت ارز دانشجویی، منحصرا بخشنامه بانک مرکزی ملاک قرار گیرد.

تقاضا کنندگان توان دارند به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مورد ها ۴۵ گانه تامین ارز بابت مصارف ارزی مراجعه کنند.

انتهای پیام