دکتر منصور غلامی در اظهار کرد و گو با ایسنا، اظهار کرد: درباره ارز دانشجویی در ۶ ماه اول با مشارکت بانک مرکزی مشکلی  نداشتیم، مگر این که به دلیل کندی فرایند تأمین ارز و تعداد فراوان تقاضا اندکی دیرکرد وجود داشت. اما با تغییر رویکردی که بانک مرکزی در ارتباط با تأمین ارز دانشجویی […]

دکتر منصور غلامی در اظهار کرد و گو با ایسنا، اظهار کرد: درباره ارز دانشجویی در ۶ ماه اول با مشارکت بانک مرکزی مشکلی  نداشتیم، مگر این که به دلیل کندی فرایند تأمین ارز و تعداد فراوان تقاضا اندکی دیرکرد وجود داشت. اما با تغییر رویکردی که بانک مرکزی در ارتباط با تأمین ارز دانشجویی داشته، در انتظار تصمیم پایانی و اعلام آن هستیم.

وی در ارتباط با تمهیداتی که دولت برای تأمین ارز دانشجویی دانشجوهای مدنظر داشته است، اظهار بی اطلاعی کرد و اظهار کرد: بانک مرکزی باید تصمیم خود را در ارتباط با این ارز اعلام نماید ولی ما تقاضا و نیازهای خود را اعلام نموده ایم و در انتظار اعلام نظر بانک مرکزی هستیم.

  وزیر علوم دلیل این وقفه در ارتباط با تأمین ارز دانشجویی را، تغییر ریاست بانک مرکزی عنوان نمود و اضافه کرد: با تغییر ریاست کل بانک مرکزی اندکی در تأمین ارزهای دانشجویی وقفه افتاد و یا دیرکرد انجام شد.

انتهای پیام