به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، کوشش دو مرتبه دولت ترامپ برای محروم کردن مهاجران آمریکای مرکزی از حق پناهندگی در آمریکا ناکام ماند. دادگاه تجدیدنظر در آمریکا، ممنوعیت پناهندگی برای آن دسته از بیگانه هایی را که غیرقانونی به ایالات متحده عزیمت کرده اند، در تضاد قانون بنیادی و قوانین بین المللی دانست. قبل […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، کوشش دو مرتبه دولت ترامپ برای محروم کردن مهاجران آمریکای مرکزی از حق پناهندگی در آمریکا ناکام ماند. دادگاه تجدیدنظر در آمریکا، ممنوعیت پناهندگی برای آن دسته از بیگانه هایی را که غیرقانونی به ایالات متحده عزیمت کرده اند، در تضاد قانون بنیادی و قوانین بین المللی دانست. قبل از این نیز، سه دادگاه فدرال دیگر فرمان ترامپ مبنی بر توقف پذیرش پناهجویان را رد نموده بودند. بر همین اساس دولت ترامپ در دادگاه عالی فرجام خواهی کرده بود.  با رأی دادگاه تجدیدنظر، فرجام خواهی دولت ترامپ بی نتیجه ماند.

ریاست جمهور آمریکا اوایل ماه نوامبر فرمانی صادر کرد؛ مبنی بر این که هیچ مهاجر غیرقانونی حق پناهندگی را نداشته باشد. این فرمان به صورت مخصوص متوجه مهاجران آمریکای مرکزی می گردید که از مرز مکزیک روانه ایالات متحده می گردند.

فرمان ترامپ با اعتراض گسترده سازمان های حقوق بشری مواجه گردید. آنان این فرمان را نقض حق پناهندگی و مقررات بین المللی پناهجویی خوانده و حکم ترامپ را به دادگاه بردند. دادگاه فدرال در سان فرانسیسکو پیش تر این حکم را معلق کرده و ناموجه دانسته بود.

از بین ۹ قاضی دادگاه تجدیدنظر، ۵ تن حکم دادگاه سانفرانسیکو را تایید کرده اند. چهار نفر دیگر، از قضات محافظه کاری می باشند که با مواضع  ترامپ در ازای بیگانه ها و مهاجران غیرقانونی هم سویی دارند.

جان رابرتز، ریاست دیوان عالی آمریکا من جمله قضاتی هست که با طرح محدود کردن امکان پناهندگی مهاجران غیرقانونی مخالفت نموده هست. دونالد ترامپ در ماه نوامبر، در واکنشی بی سابقه، وی را “قاضی اوبامایی” و “قاضی جانبدار”

با رأی دادگاه تجدیدنظر، دولت ترامپ حق ندارد جلوی پناهندگی مهاجران غیرقانونی را بگیرد اما این حکم تاثیر چندانی در وضع این اشخاص ندارد.

هزاران نفر از این مهاجران در مرز مکزیک و آمریکا جمع شده اند و مرزبانی و ارتش آمریکا مواظب ورود آنان به خاک ایالات متحده می باشند.

انتهای پیام