خلیلیان که به دلیل نامزدی در انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی از سمت خود استعفا کرد، بنابراعلام معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، به عنوان مشاور این معاونت و سخنگوی ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا در ورزش منصوب شده است. براساس این گزارش کناره گیری مهرزاد خلیلیان از سرپرستی فدراسیون پزشکی ورزشی در راستای اجرای عدالت در مورد […]

خلیلیان که به دلیل نامزدی در انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی از سمت خود استعفا کرد، بنابراعلام معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، به عنوان مشاور این معاونت و سخنگوی ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا در ورزش منصوب شده است.

براساس این گزارش کناره گیری مهرزاد خلیلیان از سرپرستی فدراسیون پزشکی ورزشی در راستای اجرای عدالت در مورد تمامی کاندیداهای احراز پست فدراسیون پزشکی ورزشی انجام شده است.