خدیجه گلین مقدم در اظهار کرد وگو با ایسنا، درباره طرح جابه جایی آب دریای خزر و تاریخچه مطرح شدن آن اظهار کرد: اولین بار در زمان پترکبیر در روسیه این طرح عنوان شد که به دنبال آن مسیر کشتیرانی از دریای خزر به دریای جنوب فراهم گردد تا روسیه به آب های گرم دسترسی پیدا […]

خدیجه گلین مقدم در اظهار کرد وگو با ایسنا، درباره طرح جابه جایی آب دریای خزر و تاریخچه مطرح شدن آن اظهار کرد: اولین بار در زمان پترکبیر در روسیه این طرح عنوان شد که به دنبال آن مسیر کشتیرانی از دریای خزر به دریای جنوب فراهم گردد تا روسیه به آب های گرم دسترسی پیدا نماید.

وی با بیان این که در ادوار ریاست جمهوری های متفاوت در ایران، این طرح مورد ارزیابی قرار گرفت، تذکر داد: در دولت  احمدی نژاد طرح جابه جایی آب از دریای خزر به سمنان قوت گرفت اما تا وزارت نیرو آب شیرین کن های خود را تهیه و مقدمات کار را مهیا کند این دولت تغییر کرد و دولت دهم روی کار آمد.  با توجه به این که این طرح در دولت احمدی نژاد ملحق شد شده بود، پیمانکار طرح جابه جایی آب خزر و وزارت نیرو کارهای اجرایی دیگری را انجام می دادند که فعالین زیست محیطی به صورت تصادفی در جریان این امر جای گرفتند.

طرح جابه جایی آب بین حوضه ای در برنامه ششم ممنوع شد

وی با بیان این که در همین راستا توسط پیگیری نماینده ها قرار شد در برنامه ششم توسعه طرح جابه جایی آب بین حوضه ای ممنوع گردد، خاظرنشان کرد: اما در متن این طرح و در قسمتی از جابه جایی آب خزر بلامانع اعلام شده بود که در کمال خوشبختی در جلسه تلفیق این  امر رد شده و جابه جایی آب در برنامه ششم توسعه حذف شد.

این استاد دانشگاه افزود:بعد از رد شدن طرح جابه جایی آب در برنامه ششم توسعه نماینده های سمنان به همراه پیمانکاران به سبب سودآوری زیاد این پروژه بر اجرای طرح جابه جایی آب خزر به سمنان پافشاری نمودند.

گلین مقدم با اشاره به این که در اجرای کنسل جابه جایی آب دریای خزر به سمنان، در کمال خوشبختی نماینده های مازندران من جمله احمدی لاشکی، شاعری و سایر نمایندگان برای ممانعت از جابه جایی کوتاه نیامدند، تذکر داد: مردم و مسئولین استان مازندران اصلا و ابدا نمی گذارند این جابه جایی انجام گیرد.

دریای عمان گزینه ایده ای ریاست جمهور

وی با اشاره به این که ریاست جمهور هم با جابه جایی آب از خزر به سمنان چندان  قبول کننده نیست، دنبال کرد: به به صورتی که وی در سال ۹۶ در یکی از سخنرانی های خود  انتقال آب بین حوضه ای را امری نامطلوب دانست و گزینه دریای عمان را برای جابه جایی آب به سمنان پیشنهاد داد.

استاد دانشگاه فرهنگیان مازندران با اشاره به این که نماینده های سمنان جدیدا پافشاری های خود را در جابه جایی آب دریای خزر به سمنان از سر گرفتند، تصریح نمود: قطعی هست که ریاست جمهور برای حل این مبحث به سمنان برود. با این جابه جایی، بلایی که بر سر دریاچه ارومیه آمد بر سر خزر هم خواهد آمد.

شوره زار خزر بعد از جابه جایی آب

این استاد دانشگاه در ارزیابی مصیبت زیست محیطی خزر بعد از جابه جایی آب اظهار کرد: در شمال دریای خزر با ۵ متر خشکی دریا رو به رو هستیم، هم چنین بخش اعظمی از تامین آب دریای خزر  از طریق رودخانه ولگا که تحت مالکیت روسیه است  صورت می پذیرد و  روسیه توان دارد هر لحظه  آب رودخانه را ببند.

وی اضافه کرد: اگر این جابه جایی آب دریای خزر هم به سمنان انجام گیرد، مصیبت زیست محیطی اتفاق خواهد افتاد و ۱۷ میلیون آدم و میلیون ها جاندار و گیاه رو به نابود شدن می روند.

گلین مقدم با بیان این که بعد از جابه جایی آب،  شوره زار خزر خواهد ماند، تذکر داد: بادهای قطبی که باعث بارش های مطلوب در سطح استان و کشور می گردند بعد از جابه جایی آب، نمک را به تمامی ایران پراکنده خواهد کرد.

مردم سمنان از مصیبت بعد از جابه جایی آب آگاه نیستند

وی خطاب به نماینده های سمنان اظهار کرد: نماینده های سمنان به جای این که به منفعت های شخصی و رأی آوری فکر کنند باید به  فکر منفعت های باشند؛ قطعاً مردم سمنان اگر بدانند که جابه جایی آب دریای خزر به سمنان چقدر برای ایران پرخطر هست، مطمئناً دیگر اصراری برای این امر ندارند.

این استاد دانشگاه افزود: اگر قرار هست از راه دریا آبرسانی به سمنان اتفاق افتد خوب تر هست که این جابه جایی از آب دریای عمان صورت پذیرد.

انتهای پیام