خانه ملت: سیدابوالفضل موسوی بیوکی، نایب ریاست کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رویکرد جدید سازمان هواپیمایی کشوری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی، اظهار کرد: به صورت حتم تمام کشورها و شرکت های تولیدکننده هواپیما به عنوان گزینه توسط سازمان هواپیمایی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از این طریق ناوگان هواپیمایی تجهیز […]

خانه ملت: سیدابوالفضل موسوی بیوکی، نایب ریاست کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رویکرد جدید سازمان هواپیمایی کشوری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی، اظهار کرد: به صورت حتم تمام کشورها و شرکت های تولیدکننده هواپیما به عنوان گزینه توسط سازمان هواپیمایی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از این طریق ناوگان هواپیمایی تجهیز و نوسازی گردد.

آی آر جی چین، میتسوبیشی ژاپن و سوخو روسی گزینه‌های روی میز ایرلاین‌های ایرانی

وی با اشاره به برنامه ریزی و مذاکره دولت برای خرید هواپیما از شرکت آی آر جی چین، میتسوبیشی ژاپن و سوخو روسی، اضافه کرد: ناوگان هواپیمایی تاحالا از بلوک شرق تنها نسبت به خرید هواپیما از روسیه اقدام کرده بود، اما هواپیماهای روسی نتوانستند به خوبی آزمون خود را پس بدهند و خاطرات نامطلوبی در مورد توپولف های دست دوم در اذهان مردم و مسئولین نقش بست.

دولت تمام تمرکز خود را برای خرید هواپیماهای نو گذاشته هست

مسئولین در شرایط کنونی تمام تمرکز خود را برای خرید هواپیماهای نو گذاشته اند و دیگر خرید هواپیماهای دست دوم در دستور کار نیست، به همین علت گزینه های مختلفی برای خرید هواپیما من جمله شرکت چینی، ژاپنی و حتی روسی مطرح هست

موسوی بیوکی اظهار کرد: مسئولین در شرایط کنونی تمام تمرکز خود را برای خرید هواپیماهای نو گذاشته اند و دیگر خرید هواپیماهای دست دوم در دستور کار نیست، به همین علت گزینه های مختلفی برای خرید هواپیما من جمله شرکت چینی، ژاپنی و حتی روسی مطرح هست.

خرید هواپیما از ژاپنی ها در مقابل پول فروش نفت

این نماینده مردم در مجلس دهم دنبال کرد: در شرایط کنونی کشوری مثل ژاپن توسط آمریکا از تحریم های نفتی معاف شده هست، حال میتوان از این مساله برای خرید و تهاتر استفاده نمود بود؛ به شکلی که این کشور به جای پرداخت هزینه خرید نفت، به ایران، هواپیمای نو بفروشد، به همین علت میتوان به خوبی ناوگان حمل و نقل هوایی کشور را نوسازی کرد.

نایب ریاست کمیسیون عمران مجلس دنبال کرد: البته اولویت کلیدی در خرید هواپیما، کیفیت آن هست، به همین علت مسئولین سازمان هواپیمایی باید تمام شرایط و اولویت ها برای خرید هواپیما را ارزیابی و بر طبق آن نسبت به مذاکره با کشورها اقدام کنند.