آفتاب نیوز : غلامعلی دهقان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، در یادداشتی درج کرد: با گفت و گو موخر موسوی خویینی ها تشخیص عمل صالح در سیاست و یا به تعبیری رعایت اولویت ها در عرصه سیاست نشان از سیاست ورزی دارد. سیاستمدار حقیقی از تشدید تضادهای فرعی جلوگیری و تضاد کلیدی را […]

آفتاب نیوز : غلامعلی دهقان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، در یادداشتی درج کرد:

با گفت و گو موخر موسوی خویینی ها

تشخیص عمل صالح در سیاست و یا به تعبیری رعایت اولویت ها در عرصه سیاست نشان از سیاست ورزی دارد.

سیاستمدار حقیقی از تشدید تضادهای فرعی جلوگیری و تضاد کلیدی را فراموش نمی کند.

در شرایطی که جبهه اعتدال تشکیل شده از اصلاح طلبان و اعتدالیون و اصولگرایان میانه رو در موضع پوزیسیون می باشند و می بایست پاسخگوی کارکرد خود باشند، روا نیست در مقابل منتقدین اصولگرای خود به دست خود جبهه خودی را تضعیف کنند.

چه اینکه همین در موضع پوزیسیون جایگاهشان را به علل گوناگون در میان جامعه تضعیف کرده هست و بیشتر از گذشته این جبهه به هم افزایی احتیاج دارد.

از همان سال۹۲ همپوشانی قابل ملاحظه ای مابین اصلاحات و اعتدال و اصولگرایی اعتدالی تشکیل شد که اوج آن در قضیه سیاست بیگانه و مبحث برجام بود.

اما این همپوشانی در سیاست داخلی مشابه فعالیت بانشاط احزاب و در سیاست های فرهنگی نظیر احیای دو مرتبه سینما و تئاتر و موسیقی هم وجود داشته هست؛ هرچند در اتخاذ سیاست های اقتصادی اختلاف نظر دیده می گردید.

با این وجود، برای ادامه این سیاست ها می بایست از افتراق و تاکید بر نکات اختلافی اجتناب کرد.

در مجموعه اعتدالیون اجماع نظر قابل ملاحظه ای بر نقش آفرینی اصلاحات در موفقیت حسن روحانی چه در سال۹۲ و چه سال۹۶ وجود دارد و هیچ  سیاستمدار قابلی توان ندارد منکر این مبحث گردد.

به تعبیر دیگر، استثنا قاعده نیست و به گفته علمای صرف و نحو، “قول شاذ قاعده نیست”.

حقیقت این هست اصلاحات در پشتیبانی روحانی سنگ تمام گذاشت و به شکلی عمل کرد که انگار روحانی سال ها از مجموعه خودشان بوده هست.
مرجع: راهبرد