به گزارش خبرنما و به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر,جلسه شورای تأمین مسکن استان بوشهر با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی , مدیرکل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیر جلسه و مدیران و مسئولین عضو این شورا در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان […]

به گزارش خبرنما و به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر,جلسه شورای تأمین مسکن استان بوشهر با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی , مدیرکل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیر جلسه و مدیران و مسئولین عضو این شورا در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر تشکیل شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر در این جلسه برنامه های احداث مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن تشریح و راهکارهای لازم جهت همکاری هر چه بیشتر دستگاههای مختلف از جمله شهرداریها برای تخفیف صدور پروانه ساختمانی وسازمان نظام مهندسی جهت تخفیف هزینه های نظارتی( طبق بخشنامه های صادره)، شرکت توزیع نیروی برق و آب و فاضلاب استان برای پی گیری و اتخاذ تمهیدات لازم برای اتصال انشعابات و نحوه ساخت و سازها در شهرستانها مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه مهندس رستمی دبیر شورای تامین مسکن استان گزارشی از مصوبات جلسه قبل این شورا و روند اجرای پروژه های مسکن استان خدمت اعضاء ارایه نموده و به دستور کار جلسه اشاره داشتند و افزودند: این جلسه در خصوص بررسی اقدامات انجام شده طرح اقدام ملی توسط اداره کل راه و شهرسازی بنیاد مسکن انقلاب ادسلامی استان شرکت شهر جدید عالیشهر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره و همچنین گزارش سازمان نظام مهندسی استان در خصوص نحوه مساعدت به منظور تخفیف هزینه های خدمات مهندسی در این طرح و پیشنهاد تشکیل کمیته فنی متشکل از برخی دستگاهها جهت بررسی موضاعات فنی و مالی پروژه های مسکن در طرح اقدام ملی برگزار گردید و با پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی در این جلسه موافقت گردید .