آفتاب‌‌نیوز : در حالیکه صدای العطش مردم خوزستان در تونل های انتقال آب به اصفهان گم می شود بزرگترین پروژه نورد گرم مبارکه اصفهان با هدف تولید ورق های انتقال نفت و گاز و برای ورود و سیطره اصفهان بر صنعت نفت توسط وزیر صمت کلنگ زنی می شود. صنعت نفتی که از آن برای […]

آفتاب‌‌نیوز :

در حالیکه صدای العطش مردم خوزستان در تونل های انتقال آب به اصفهان گم می شود بزرگترین پروژه نورد گرم مبارکه اصفهان با هدف تولید ورق های انتقال نفت و گاز و برای ورود و سیطره اصفهان بر صنعت نفت توسط وزیر صمت کلنگ زنی می شود.

صنعت نفتی که از آن برای خوزستان فقط خاطره چاه نمره یک مسجد سلیمان و فلرهای آلاینده اطراف اهواز و آب های جیوه آلود خورموسی و شکاف اجتماعی دردناک حاشیه های شهرهایش بجای مانده است.

ولی این نفت در صنایع کوچک و اشتغال آفرین، تمام سهم خود را به استانهای اصفهان، البرز ، مرکزی و … ادا کرده است.

کویر مرکزی با تجمیع صنایع آب بری مانند فولاد و پتروشیمی، در کنار صنعت قطعه سازی و کشاورزی بیش از پیش حیات اقتصادی و صنعتی ایران را به خود وابسته می کند تا در آینده سهم بیشتری از توسعه ملی طلب کند و این همصدایی همواره با سرودی واحد از تمام اجزا اداری – سیاسی این منطقه به گوش می رسد و همه اینها در حالی است که طرح های توسعه ای استان با سنگ اندازی های ملی و محلی ناکام می مانند.

بازنده این بازی در سال های آینده فقط شرکت های مناطق نفت خیز جنوب، فولاد خوزستان، لوله سازی، فولاد اکسین و.. نیستند بلکه بازنده اصلی خوزستان و مردمش هستند که باید در اینجا بیکاری و بحران های مختلف را تجربه کنند و رفاه و آبادی را در کویر مرکزی جستجو کنند.

محسن هاشمی پور