محمدحسین طیرانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: وزارت علوم قوانین ذی ربط به دانشگاه های و موسسات تعلیم عالی غیرانتفاعی را به طریقی عوض کرده که اگر هر یک از این دانشگاه ها نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند، مالکیت با هیات موسس آن می باشد که این مسئله دستاورد بزرگی برای […]

محمدحسین طیرانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: وزارت علوم قوانین ذی ربط به دانشگاه های و موسسات تعلیم عالی غیرانتفاعی را به طریقی عوض کرده که اگر هر یک از این دانشگاه ها نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند، مالکیت با هیات موسس آن می باشد که این مسئله دستاورد بزرگی برای ما محسوب می گردد. 

 

 طیرانی با تاکید براینکه دو موسسه تعلیم عالی غیردولتی در خراسان رضوی تجمیع خواهند شد، افزود: در راستای تجمیع جایگاه ها آموزشی مد نظر وزارت علوم، برای مثال ۴ تا ۵ موسسه که هر کدام ۱۰۰۰ دانشجو دارند با یکدیگر تجمیع می گردند و یک دانشگاه غیرانتفاعی بزرگ را تشکیل می دهند.

نایب رییس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات تعلیم عالی غیر دولتی با بیان اینکه هم حالا ۳۰ دانشگاه غیردولتی خراسان رضوی رشته کامپیوتر دارند و از سال دیگر وزارت علوم اذن راه اندازی این رشته در دانشگاه ها نخواهد داد، افزود: در حال حاضر ایجاد رشته جدید بشدت محدود شده هست و اگر رشته ای تقاضاکننده نداشته باشد، خود رشته حذف خواهد شد، در نتیجه میتوان دریافت که قانون ارائه و درخواست ها جای خود را باز خواهد کرد.

انتهای پیام