به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، یان کوبیس، فرستاده مخصوص دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق با سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی دیدار و اظهار کرد وگو کرد. در این دیدار، آخرین تغییرات سیاسی عراق و پرونده تشکیل دولت آتی من جمله محورهای تبادل نظر میان طرفین بود. حکیم با اهتمام […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، یان کوبیس، فرستاده مخصوص دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق با سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی دیدار و اظهار کرد وگو کرد.

در این دیدار، آخرین تغییرات سیاسی عراق و پرونده تشکیل دولت آتی من جمله محورهای تبادل نظر میان طرفین بود.

حکیم با اهتمام دو مرتبه بر ارزش تشکیل دولت با اقتدار و خدمتگزار طبق شروط مرجعیت در زمینه برون رفت عراق از بحران های سیاسی، امنیتی و خدماتی اظهار کرد: رهنمودهای مرجعیت نقشه راه فاز پیش رو هست.

رهبر جریان حکمت ملی در انتهاء از فراکسیون های سیاسی خواست منفعت های ملی را بر منفعت های شخصی مقدم بشمارند و به زمانبندی های مشخص شده در قانون بنیادی متعهد باشند.

انتهای پیام