خبرگزاری فارس: یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا روز پنجشنبه حکم کرد دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا بایستی برنامه‌ای که در دولت قبلی برای حراست از صدها هزار مهاجر به آمریکا شروع شده بود را دنبال کند. برنامه نامیده شده به «داکا» در زمان دولت قبلی آمریکا برای پشتیبانی از جوانانی که بدون سندهای هویتی و […]

خبرگزاری فارس: یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا روز پنجشنبه حکم کرد دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا بایستی برنامه‌ای که در دولت قبلی برای حراست از صدها هزار مهاجر به آمریکا شروع شده بود را دنبال کند.

برنامه نامیده شده به «داکا» در زمان دولت قبلی آمریکا برای پشتیبانی از جوانانی که بدون سندهای هویتی و مهاجرتی به آمریکا آمده‌اند اجرایی گردید. این برنامه موجب گردید این مهاجران از آمریکا اخراج نشوند و مجال کار و تحصیل در این کشور دارا باشند.

ترامپ این برنامه را کنسل کرده بود. چند قاضی در آمریکا تصمیم وی را معلق کرده بودند.