خبرگزاری فارس: طبق اطلاعات حاصله حکم انفصال از خدمت رییس کل پیشین بانک مرکزی تایید گردیده است و بدین ترتیب سیف توان ندارد حتی مشاور روحانی باشد. ولی الله سیف تنها یک دوره در سمت ریاست کل بانک مرکزی ایران بود و تا ۳ مرداد ۹۷ در این سمت بود. در نتیجه گزارش، حکم صادره […]

خبرگزاری فارس: طبق اطلاعات حاصله حکم انفصال از خدمت رییس کل پیشین بانک مرکزی تایید گردیده است و بدین ترتیب سیف توان ندارد حتی مشاور روحانی باشد.

ولی الله سیف تنها یک دوره در سمت ریاست کل بانک مرکزی ایران بود و تا ۳ مرداد ۹۷ در این سمت بود.

در نتیجه گزارش، حکم صادره دیوان محاسبه های در مورد «انفصال از خدمت سیف» مانع از پوشیدن ردای «مشاور ریاست جمهور در امور پولی و بانکی» است.

بر طبق اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است.

علاوه بر این بر طبق اصل ۵۵ این قانون، دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏ کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ قطعی می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تعرض نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد.

دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و سندهای و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید.

حکم اولیه انفصال

ریاست دیوان محاسبه های مهر ماه سال جاری اعلام نمود دادستان دیوان محاسبه های کشور در بهمن سال ۹۶ تخلف های بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال ریاست کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد.

اما ولی الله سیف نسبت به حکم دیوان محاسبه های اعتراض می کند و این حکم در فاز تجدید نظر دیوان محاسبه های دو مرتبه ارزیابی می گردد.

تائید حکم انفصال در فاز تجدید نظر دیوان محاسبه های

خبرنگار قضایی اکتساب اطلاع کرد، حکم «انفصال از خدمت ولی‌الله سیف» بعد از ارزیابی در فاز تجدید نظر، در تاریخ ۹۷/۸/۲۹ دوباره تائید شده و سیف از خدمت منفصل می گردد.

در نتیجه گزارش با توجه به تایید حکم انفصال سیف در فاز تجدید نظر او نمی‌تواند مشاور حسن روحانی در امور پولی و بانکی باشد.